Home / Gospodarka / Infrastruktura / Rating Chorwacji na poziomie BBB-

Rating Chorwacji na poziomie BBB-

Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła rating Chorwacji na poziomie BBB-, czyli na najniższym poziomie inwestycyjnym. Niestety, prognozy są negatywne, na co wpływ ma głównie sytuacja na rynku pracy i w sektorze publicznym.

Utrzymanie tego ratingu było możliwe dzięki stabilności politycznej i względnemu wzrostowi gospodarczemu, który jest widoczny w PKB per capita o wysokości 13 tys. USD, a także w zmniejszeniu państwowego długu publicznego do poziomu poniżej 50% PKB.

Taki sam rating kredytowy przyznano Islandii i Tunezji.

Minister finansów Slavko Linić ocenił, że agencja uznała, iż Rząd jest w stanie przeprowadzić konieczne cięcia, kontrolować deficyt budżetowy, a także, w celu zmniejszenia importu, przy pomocy własnych inwestycji aktywować określone sektory gospodarki.

Utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie będzie wymagało inwestowania, zwłaszcza w sektor wodny, energetyczny, linie kolejowe i odnawialne źródła energii. W sektorze drogowym jedyną planowaną inwestycją jest ukończenie budowy drogi do miejscowości Ploče.

Źródło: vecernji.hr

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE