Home / Gospodarka / Przemysł / Recesja na Bałkanach przyczyną mniejszej sprzedaży w branży produktów z aluminium

Recesja na Bałkanach przyczyną mniejszej sprzedaży w branży produktów z aluminium

W roku 2011 sprzedaż skonsolidowana greckiej spółek produkujących i obrabiających aluminium firmy ETEM AE wykazała spadek o 9,4% i osiągnęła zysk 100,3 mln euro, wobec 110,8 mln osiągniętych w roku poprzednim. Sprzedaż spółki-matki osiągnęła wartość 46,1 mln euro wobec 51,5 mln w roku 2010, to jest zmniejszyła się o 10,4%.

ETEM AE poinformowała, że obniżenie sprzedaży zarówno na poziomie korporacyjnym (przez spółkę-matkę) oraz skonsolidowanym (wraz z wynikami osiągniętymi przez spółki-córki) jest przede wszystkim skutkiem ciągłej recesji na Bałkanach. ETEM AE otworzyła bowiem swoje oddziały również w Rumunii, Bułgarii, Serbii i Czarnogórze. Drugim czynnikiem decydującym o spadku obrotów jest kryzys zadłużeniowy greckiej gospodarki.

W bilansie skonsolidowanym, przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji (EBITDA), straty wyniosły w minionym roku 3,7 mln EUR (dla porównania, w tym samym okresie sprawozdawczym w roku 2010 wynosiły one 2,8 mln EUR). W bilansie uwzględniającym podatki i udziały mniejszościowe, straty wyniosły 14,9 mln euro (w 2010 r. – 12,6 mln).

Rok 2011 był zatem ewidentnie niekorzystny dla sektora produkcji i obróbki aluminium w Grecji, a zwłaszcza poza nią

 

Tekst: tanea.gr, etem.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE