Home / Bałkany / BiH / Religia, narodowość czy tożsamość obywatelska – co jest najważniejsze dla młodych ludzi w BiH?
mladi - banjalukain.com

Religia, narodowość czy tożsamość obywatelska – co jest najważniejsze dla młodych ludzi w BiH?

Młodzi ludzi w BiH na pierwszym miejscu stawiają tożsamość religijną, następnie narodową oraz obywatelską i z nich są najbardziej dumni, wynika z sondażu agencji badania opinii publicznej Prism Research przeprowadzonego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. W grupie wiekowej 18-30 lat najwięcej osób jest dumnych z tożsamości religijnej, a w grupie osób starszych niż 30 lat – z tożsamości etnicznej.

W grupie młodszej z tożsamości religijnej jest dumnych 90,6%, a wśród grupy starszej – 92,7%. Prawie 94% osób powyżej 30 roku życia jest dumnych z tożsamości etnicznej, przy czym 88% młodszych jest dumnych ze swojej etnicznej czy narodowej tożsamości. Tożsamość obywatelska nie cieszy się wielkim zainteresowaniem w porównaniu z powyższymi przykładami – 73% osób z grupy młodszej i blisko 74% osób powyżej 30 roku życia twierdzi, że nie stanowi to znaczącego powodu do dumy.

Badanie, przeprowadzone w celu zanalizowania głównych trendów ekonomicznych, politycznych i społecznych w kraju, pokazało, że prawie połowa młodych mieszkańców BiH jest niezadowolona ze swojego życia. 39,6% młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia jest zobojętniałych, w przypadku osób powyżej 30 roku życia jest to 53,6%. 11,2 % osób między 18 a 30 rokiem życia czuje gniew i zdenerwowanie, wśród tych powyżej 30 roku życia jest to 8,8%. Optymistyczne nastawienie deklaruje tylko co 10 młody mieszkaniec BiH. Wg tych badań ponad połowa z nich chce opuścić BiH (52,1%), tak samo jest w przypadku 1/3 w wieku ponad 30 lat (31,2%).

Młodzi ludzie chcą się odciąć od polityki

Bardzo niewielka liczba osób chciałaby zaangażować się w politykę i życie publiczne w celu rozwiązywania problemów, z którymi boryka się całe społeczeństwo i kraj.

51,8 % młodych ludzi do 30 roku życia jest gotowych wziąć udział w wyborach, wśród osób powyżej 30 roku życia jest to 52%. 30,4% młodych deklaruje możliwość wzięcia udziału w protestach ulicznych, poparłoby ich 25,5% osób w wieku powyżej 30 lat. 21,1% chciałoby wstąpić do jakiejś partii politycznej i zajmować się polityką, 15,8% osób starszych (powyżej 30 lat) podziela ich zainteresowania.

W przypadku konfliktu w państwie tylko 9,3% osób gotowych byłoby do użycia siły lub aktywnego udziału w konflikcie, 5,6% osób powyżej 30 roku życia deklaruje podobne nastawienie.

Bez względu na narodowość czy religię najistotniejsze problemy stanowi dla młodych mieszkańców BiH korupcja, ekonomia i polityka, najmniejsze wiara i kwestie etniczne.

Większość w grupie wiekowej 18-30 lat (70%) uważa korupcję za największy problem w kraju, zgadza się z tym 74% osób powyżej 30 roku życia. 56,9% uważa, że najbardziej problematyczną kwestią jest sytuacja ekonomiczna, tak samo uważa 59,7% osób z grupy osób powyżej 30 roku życia. Według 49% młodych to polityka wywołuje problemy, tak samo uważa 51% z grupy starszych.

11,6 % osób między 18 a 30 rokiem życia uważa stosunki etniczne i religijne za najbardziej problematyczne, tak samo myśli 9,4% osób powyżej 30 roku życia. Mentalność jako czynnik problematyczny w przypadku grupy młodszej widzi 7,9% osób, potwierdza takie stanowisko 5,5% grupy starszej.

Badanie Prism Research nt. nastrojów panujących wśród mieszkańców BiH

Źródło: bljesak.info, oslobodjenje.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE