Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Reorganizacja armii bułgarskiej

Reorganizacja armii bułgarskiej

Jedną ze zmian, jakie przewiduje Ministerstwo Obrony jest zmniejszenie kontyngentu w Afganistanie. Jak zapowiedział Minister Obrony, Anju Angelow, po 2014 roku liczba bułgarskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie zmniejszy się z ponad 600 do 160.

W ostatnich dniach w mediach bułgarskich pojawiły się informacje i plotki o tym, jakoby żołnierze masowo składali raporty o decyzji odejścia ze służby z powodu nowej Ustawy emerytalnej, która ma wejść w życie od nowego roku. Minister Angełow zaprzecza tym pogłoskom i na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej tej kwestii zaznaczył, że w 2011 roku liczba złożonych raportów wyniosła tylko 641. Dla wyjaśnienia, ogólna liczba żołnierzy, którzy opuścili wojsko w 2010 roku wyniosła 1 819, w 2011 – 1 507, natomiast od początku 2012 roku – 1 503.

Minister Angełow poinformował, że w tym roku jest przeprowadzana reorganizacja w Jednostkach Taktycznych i że do 2014 roku zostanie zlikwidowanych 5 700 stanowisk dla żołnierzy. W 2012 roku ta liczba wynosi 2 800.

W kwestii zakupu nowego myśliwca Anju Angelow poinformował, że do przyszłego roku nie ma mowy o zrealizowaniu takiej transakcji ze względów finansowych. W 2013 roku zostaną przeprowadzone  konkretne negocjacje dotyczące tego zagadnienia. Minister zapowiedział, że już niedługo powinien powstać projekt inwestycyjny, zgodny z Ustawą o Ochronie i  Siłach Zbrojnych.

 

Źródło: trud.bg, novinite.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE