Home / Bałkany / BiH / Republika Serbska jak Katalonia?
Milorad Dodik, źródło: sutra.ba

Republika Serbska jak Katalonia?

28 stycznia na stronie Katalońskiego Zgromadzenia Narodowego pojawiło się krótkie oświadczenie odnośnie listopadowych przemyśleń prezydenta RS Milorada Dodika, który sanacyjne dążenia przyrównał do polityki prowadzonej w Katalonii i Szkocji.

Oświadczenie to brzmi następująco:

Przeczytaliśmy rozważania Milorada Dodika, które opublikowane zostały w dzienniku „Avaz” 8 listopada i w których to stawia tezę, że Szkocja i Katalonia są wzorem do naśladowania dla Republiki Serbskiej w drodze do uzyskania autonomii.

Katalońskie Zgromadzenie Narodowe, główny ruch obywatelski, który promuje niezależność Katalonii, który jest niezależny od jakiejkolwiek partii politycznej i który jednoczy osoby o różnych poglądach, pragnie odgrodzić się od wspomnianej opinii.

Katalonia chce stworzyć niezależne państwo dla wszystkich swoich obywateli, w którym żyć będą wszyscy ludzie bez względu na ich pochodzenie i narodowość i które będzie w ciągłym dialogu z różnymi opcjami politycznymi. Nasz projekt opiera się na tolerancji praw mniejszości i integracji europejskiej, dlatego też uważamy, iż Katalonia nie jest i nigdy nie będzie przykładem dla politycznych projektów Dodika i jego partii, które są diametralnie różne od idei i wartości naszego kraju.

Źródło: catalanassembly.org

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE