Home / Bałkany / Kosowo / Rola diaspory w rozwoju gospodarczym Kosowa

Rola diaspory w rozwoju gospodarczym Kosowa

Diaspora odgrywa ogromną rolę w kosowskiej gospodarce, zarówno, dzięki bezpośrednim inwestycjom w kraju, jak i przekazom pieniężnym – aż 70% emigrantów wysyła pieniądze swoim rodzinom w Kosowie, wynika z raportu Instytutu Riinvest, który został przedstawiony na panelu dyskusyjnym „Rola kosowskiej diaspory w rozwoju gospodarczym Kosowa”, zorganizowanym 1 października przez Ministerstwo ds. Diaspory.

W ciągu roku, emigranci wysyłają do Kosowa ok. 600 mln EUR, które stanowią 14% PKB, co stawia Kosowo na 15 miejscu w rankingu krajów, które otrzymują najwięcej przekazów pieniężnych od emigrantów. Pieniądze te wydawane są głównie na cele konsumpcyjne, a zaledwie 3% ich wartości przeznacza się na inwestycje.

– Połowa z przekazów pieniężnych wydawana jest na jedzenie, 18% przeznacza się na budowę domów i remonty, 17% na cele zdrowotne, 15% na edukację i tylko skromne 3% jest inwestowane – powiedziała dyrektor Instytutu Riinvest, Diellza Gashi.

Z raportu wynika, że do głównych powodów niechętnego inwestowania emigrantów w Kosowie należą: brak informacji od instytucji na temat możliwości inwestycyjnych, korupcja oraz niekorzystna polityka fiskalna.

Jednak – jak podkreślił minister ds. diaspory, Ibrahim Makolli – to, co wnosi diaspora, to nie tylko kapitał, lecz także doświadczenie oraz europejskie standardy i metodologia pracy. W związku z tym, należy w Kosowie stworzyć jak najlepsze warunki dla działań diaspory. Minister poinformował, że rozpoczęto tworzenie specjalnych urzędów w kosowskich gminach, które będą służyły emigrantom. Ponadto zostanie stworzona baza danych, która odzwierciedli potencjał zawodowy kosowskiej emigracji, a także są prowadzone działania w celu zlikwidowania problemów prawnych przy rekrutacji urzędników z diaspory.

 

Źródła: med.rks-gov.net, kosova-sot.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE