Home / Bałkany / Czarnogóra / Rośnie bezrobocie w Czarnogórze
bezrobocie

Rośnie bezrobocie w Czarnogórze

Ankieta, opublikowana przez Czarnogórski Urząd Statystyczny MONSTAT wykazała, że w czwartym kwartale 2013 roku liczba zatrudnionych w kraju zmniejszyła się, a co za tym idzie zwiększyło się bezrobocie – wskaźnik w tym okresie wyniósł 19,5%.
W czwartym kwartale ubiegłego roku było 245 000 zdolnych do pracy osób, z których 197 300, a więc 80,5% było zatrudnionych. Pozostałe 19,5% – 47 700 osób było bezrobotnych.
Badanie wykazało również, że liczba zatrudnionych w poprzednim kwartale zmniejszyła się o 6,3%, a liczba niezatrudnionych wzrosła o 4,4%. Ankieta o sile roboczej przeprowadzona została w czwartym kwartale 2013 roku, od października do grudnia i uczestniczyły w niej 2094 gospodarstwa domowe. Zebrano dane na temat cech demograficznych wszystkich członków gospodarstwa (6 372), a dla osób w wieku 15 lat i więcej także informacje o ich aktywności pracy (5 291 osób, co stanowi 1,2% ogólnej liczby respondentów w wieku 15 lat i więcej)
Stopa aktywności w tym kwartale wynosiła 48,9%, wskaźnik zatrudnienia 39,4%, a stopa bezrobocia 19,5%, informuje Monstat.
Dla populacji w wieku 15-64 lata, wskaźnik aktywności wynosi 57,4%, stopa zatrudnienia 46,1%, a poziom bezrobocia jest na poziomie 19,7%.
Z ogółu zatrudnionych, liczba mężczyzn wynosiła 245 000, a kobiet 87 500. Badanie wykazało, że jest niższa różnica między liczbą niezatrudnionych kobiet i mężczyzn niż w przypadku liczby zatrudnionych osób. Łączna liczba bezrobotnych mężczyzn w Czarnogórze wynosiła 25 300, a kobiet 22 400 osób.
Najwięcej zatrudnionych było w centralnej części kraju 104 900, z tego w Podgoricy 72 100 osób, w strefie przybrzeżnej 56 700, najwięcej bezrobotnych notuje się w północnej części kraju,  a liczba ta wynosiła  35 600 osób.

Źródło: vijesti.me, monstat.org

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE