Home / Bałkany / BiH / Rozpad BiH tematem tabu dla UE

Rozpad BiH tematem tabu dla UE

 

 

 

 

 

Mimo iż Bałkanom Zachodnim od dawna obiecywano „europejską perspektywę” i akcesję, kryzys w strefie euro skutecznie utrudnia dalsze rozszerzenie UE. Niemieckie media poddają w wątpliwość przyszłość tych krajów, zwłaszcza Bośni i Hercegowiny. W gazecie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” można przeczytać, że dla obecnych polityków europejskich możliwość rozpadu BiH jest nie do przyjęcia, ale sytuacja jest na tyle niepewna, iż takie podejście niekoniecznie zostanie zachowane w przyszłości.

„Frankfurter” dodaje również, iż „w wyniku wojny BiH stała się państwem dysfunkcyjnym. Jeśli sytuacja wewnętrzna się nie poprawi, Bośnia nie będzie mogła przystąpić do UE. Wszystkie próby zmiany struktury państwowej nie powiodły się, chociaż ustrój określony przez porozumienie w Dayton jest powszechnie uważany za poważną przeszkodę w rozwoju kraju. Po wielu nieudanych próbach zreformowania konstytucji coraz częściej pojawiają się pytania, czy BiH w obecnej formie ma rację bytu i czy istnieje możliwość bezkonfliktowej dezintegracji państwa.”

Na Zachodzie kwestie te pozostają tematem tabu z powodu wstydu i porażki wspólnoty międzynarodowej, szczególnie w związku z aktami ludobójstwa, do jakich dochodziło podczas konfliktu – słowo „Srebrenica” pojawia się we wszystkich dyskusjach dotyczących BiH. Według „Deutsche Welle”, stawianie sensu istnienia BiH pod znakiem zapytania zakrawa o cynizm i nieumiejętność wyciągania wniosków z historii.

„Romantyczna koncepcja BiH opiera się na twierdzeniu, że to <<Jugosławia w miniaturze>>. Ale skoro <<oryginalna>> Jugosławia rozpadła się z wielkim hukiem, co postrzega się jako historyczną pomyłkę, to w jaki sposób BiH może przetrwać jako jej miniaturowa wersja?” – pyta „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i dodaje, że „odpowiedzi na te pytania nie są proste, ponieważ wszystkie te sprawy ingerują w kwestię wojny i pokoju.”

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE