Home / Społeczeństwo / Rozwija się macedońsko-węgierska współpraca kulturalna

Rozwija się macedońsko-węgierska współpraca kulturalna

Z okazji 21 lat niepodległości Republiki Macedonii, macedońska Ambasada w Budapeszcie wydała przyjęcie w dawnym austro-węgierskim pałacu królewskim, w zamku Budim, gdzie dziś znajduje się siedziba Biblioteki Narodowej Węgier. Podczas uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia wystawy „Współczesna macedońska działalność wydawnicza”, we współpracy z macedońską Biblioteką Narodową im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Skopju oraz macedońskim lektoratem języka macedońskiego w Budapeszcie i wsparciu macedońskiego Ministerstwa Kultury.

Jak podała Ambasada Republiki Macedonii w Budapeszcie, w uroczystościach wzięło udział 200 osób, wysocy rangą przedstawiciele władz węgierskich, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego na Węgrzech, miejscowi przedsiębiorcy, obywatele Macedonii mieszkający na Węgrzech, jak również obywatele węgierscy macedońskiego pochodzenia. Ciekawym akcentem była promocja pierwszego macedońskiego towarzystwa folklorystycznego na Węgrzech – „Ohrid”, utworzonego przez węgierskich miłośników tradycyjnej macedońskiej muzyki i tańca.

Podczas krótkiego przemówienia Ambasador RM Darko Angelov wyraził wielki szacunek dla narodu węgierskiego wobec tradycyjnego wsparcia dla mieszkańców Macedonii. Przypomniał on o fakcie, iż jeszcze przed utworzeniem państwa macedońskiego, w XIX wieku część dzieł przedstawicieli macedońskiej inteligencji było drukowanych na Węgrzech.

Z kolei dyrektor Biblioteki Narodowej im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Skopju, Mile Boszevski, podkreślił, że wraz z otwarciem wystawy rozpoczyna się oficjalna współpraca z Biblioteką Narodową Węgier.

Źródło: denesen.mk, kapital.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE