Home / Gospodarka / Infrastruktura / Rozwój współpracy Serbii i Czech

Rozwój współpracy Serbii i Czech

Władze Okręgu Autonomicznego Wojwodina, ambasador Czech w Serbii Hana Hubačkova, wójt gminy Bela Crkva Željko Crnogorac, dyrektor Funduszu Ochrony Środowiska Željka Jurakić oraz czeska Agencja Rozwoju popisali na początku kwietnia Memorandum o Współpracy. Dokument został podpisany w związku z realizacją projektu „Budowa systemu kanalizacyjnego we wsi Kruščica” w gminie Bela Crkva w ramach rozwoju współpracy między Czechami i Serbią.
Licząca około tysiąc mieszkańców wieś Kruščica od dawna ma problem z odpadami kanalizacyjnymi, które ze wsi spuszczane są przez otwarte rowy wzdłuż wiejskich dróg do trzech potoków, co z kolei prowadzi do zanieczyszczenia okolicznych ziem i wód podziemnych. Czeska Agencja Rozwoju jest odpowiedzialna za przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy systemu kanalizacyjnego w tej wsi, dostawę sprzętu i jego testowanie, montaż części oraz szkolenie ludzi, którzy będą odpowiedzialni za nowy system kanalizacyjny. Wkład finansowy Czech wynosi 721 tys. EUR.
Do obowiązków gminy Bela Crkva należy uzyskanie niezbędnych pozwoleń i nadzorowanie budowy systemu kanalizacyjnego. Władze Wojwodiny finansować będą prace początkowe, których koszt wyniesie 50 tys. EUR. Fundusz Ochrony Środowiska Serbii sfinansuje budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 100 tys. EUR. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku, a ich koniec na jesieni 2014 r.
Rozwiązanie problemu systemu kanalizacji nie tylko podniesie standard życia mieszkańców gminy Bela Crkva, ale także pomoże w rozwoju rolnictwa, w szczególności zaś sadownictwa.

Źródło: poslovnojutro.com

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE