Home / Bałkany / BiH / RS: Rekordowa różnica w płacach w sektorze publicznym i prywatnym

RS: Rekordowa różnica w płacach w sektorze publicznym i prywatnym

Liczba zatrudnionych w administracji RS w zeszłym roku nie zmniejszyła się znacznie w porównaniu do stanu z końca 2011 roku, w związku z czym ekonomiści nadal wzywają rząd do zmierzenia się z problemem dużej liczby zatrudnionych w sektorze publicznym. Obecnie ok. 28,5% wszystkich zatrudnionych w RS pracuje w rządzie i instytucjach rządowych, co stanowi znaczący odsetek w stosunku do innych europejskich państw. Dane te nie obejmują zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, w których także występuje problem nadmiernego zatrudnienia.

Ponadto, ekonomiści ponownie ostrzegają, że w RS istnieje rekordowa wysokość różnicy płac pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Według danych Agencji ds. Administracji Publicznej, w organach administracji RS w 2011 roku były zatrudnione 5033 osoby, w tym 3629 urzędników państwowych i 1403 innych pracowników. Dane dotyczą osób zatrudnionych m.in. w ministerstwach czy Sekretariacie Generalnym Rządu RS. Siedem miesięcy później liczba ta ponownie się zwiększyła. Wg stanu na dzień 16 lipca 2012, w organach administracji było zatrudnionych 3683 urzędników państwowych i 1461 innych pracowników. W tym okresie podpisano 134 nowe umowy na czas określony i 29 na czas nieokreślony. Agencja ds. Administracji Publicznej dysponuje wyłącznie danymi dotyczącymi organów administracji RS, więc nie ma w nich danych dotyczących m. in. administracji lokalnej.

Stowarzyszenie Ekonomistów RS (SWOT)  już od dłuższego czasu zwraca uwagę na problem zbyt wysokich płac w sektorze publicznym w porównaniu do płac na analogicznych stanowiskach w sektorze prywatnym, a także na bardzo wysoką liczbę zatrudnionych w sektorze publicznym w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych w RS.

Zapowiadane przez rząd zmniejszenie płac o 10 do 35% i rozwiązanie konkretnych agencji ma na celu ograniczenie wydatków na wynagrodzenia, które wynoszą ponad 56,5 mln KM (113 mln PLN), co doprowadziłoby w efekcie do zmniejszenia części środków budżetowych przeznaczonych na płace z 39 do 33%. Według ekonomistów, obniżenie płac to nie tylko jednorazowa oszczędność, ale także szansa na trwałe zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach. Podczas redukcji płac mogą wystąpić dwie szczególnie niebezpieczne sytuacje: linearne zmniejszenie płac wszystkim pracownikom, podczas którego zachodzi ryzyko utraty najlepszych pracowników służb publicznych, oraz przywrócenie płac do poprzedniego poziomu po 31 grudnia 2013 w przypadku zwiększenia się dochodów czy nacisków związków zawodowych. W związku z tym ekonomiści uważają, że Rząd RS powinien dokonać rewizji liczby zatrudnionych w sektorze publicznym i stworzyć jasne procedury, które pomogą dostosować tę liczbę do długoterminowych fiskalnych możliwości i potrzeb RS.

 Źródło: indikator.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE