Home / Polityka / Polityka regionalna / Rumunia: Coraz więcej głosów w sprawie autonomii Seklerszczyzny

Rumunia: Coraz więcej głosów w sprawie autonomii Seklerszczyzny

Kwestia autonomii Seklerszczyzny ponownie wysuwa się na pierwszy plan. Najpierw na publiczny komentarz zdecydował się ambasador Węgier w Rumunii Oszkár Füzes, teraz przyszła kolej na rumuńskiego eurodeputowanego  László Tőkésa. W wywiadzie, który ukazał się węgierskim tygodniku z Siedmiogrodu Erdélyi Napló, rumuński polityk węgierskiego pochodzenia skomentował niechęć i obawy Rumunów do rozmów na temat autonomii.

Według Tőkésa powodem, dla którego Rumunii tak zdecydowanie odrzucają myśl o nadaniu Seklerszczyźnie statusu regionu autonomicznego, jest fakt, iż pomysłodawcami są przedstawiciele mieszkającej w Rumunii mniejszości węgierskiej.

Polityk przyrównał sytuację zamieszkujących Seklerszczyznę Węgrów do sytuacji Basków i Katalończyków. Jako główny argument przemawiający za tworzeniem okręgów autonomicznych przytoczył stanowisko Unii Europejskiej, która nie tylko popiera wielojęzykowość i zróżnicowanie kulturowe, ale uważa je za nadrzędną wartość. Jednak w walce o autonomię równie ważnym czynnikiem jak tożsamość narodowa jest także gospodarka. Tőkés podkreślił w wywiadzie: Regiony autonomiczne w znacznie mniejszym stopniu odczuły skutki kryzysu gospodarczego niż krainy podlegające pod scentralizowane rządy. Dodał również: Rumuni dopiero wówczas zrozumieją kwestie autonomii, kiedy rumuńskie krainy: Banat, Dobrudża i Mołdawia również zaczną domagać się autonomii.

źródło: vajma.info

About Agata Wojtkowiak

KOMENTARZE