Home / Gospodarka / Energetyka / Rumunia: EBOiR ustalił listę priorytetów gospodarczych na 2013 r.

Rumunia: EBOiR ustalił listę priorytetów gospodarczych na 2013 r.

Priorytety gospodarcze Rumunii na rok 2013 to: wdrożenie reform, które ułatwią inwestycje krajowe i zagraniczne, realizacja założeń dotyczących prywatyzacji oraz polepszenie jakości infrastruktury transportu, jak podaje raport Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Według ekspertów Rumunia powinna przede wszystkim włożyć więcej wysiłku w walkę z biurokracją, polepszy to bowiem klimat inwestycyjny w kraju – z raportu wynika, iż problem ten jest według środowiska biznesowego główną przeszkodą dla podejmowania inwestycji w Rumunii. Ponadto EBOiR przypomina, że Rumunia musi przyspieszyć proces prywatyzacji w kluczowych działach gospodarki. Specjaliści podkreślają również konieczność znacznej modernizacji rumuńskiej infrastruktury transportu.

EBOiR po raz kolejny wspomniał, iż Rumunia, tak jak Bułgaria, dopuściła się opóźnień odnośnie podjęcia środków służących liberalizacji sektora energetycznego oraz wyeliminowaniu cen regulowanych. Bank podkreślił ponadto, iż ogłoszenie tego lata niewypłacalności przez największy rumuński koncern energetyczny Hidroelectrica opóźniło częściową prywatyzację przedsiębiorstwa (Rumuński państwowy koncern energetyczny Hidroelectrica w tarapatach).

– Rumunia i Bułgaria wprowadziły w tym roku zmiany do ustawodawstwa zarządzającego ich wewnętrzną polityką energetyczną. Jeśli zostaną one poprawnie zrealizowane, zniknie problem niemożności liberalizacji sektora energetycznego, której Komisja Europejska wymaga od obu tych krajów, czytamy w raporcie.

Źródło: mediafax.ro, realitatea.net

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE