Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia: Imigranci wysyłają do domu mniej, ale ciągle dużo

Rumunia: Imigranci wysyłają do domu mniej, ale ciągle dużo

W ubiegłym roku Rumuni pracujący za granicą przysłali swoim bliskim w kraju najniższą kwotę od siedmiu lat – 3,58 mld EUR. W 2008 roku, jeszcze przed kryzysem gospodarczym, finansowy zastrzyk z ich strony był prawie dwa razy większy – 6,61 mld EUR.  Rumuńscy imigranci wysyłają obecnie do kraju znacznie niższe sumy niż przed kryzysem gospodarczym – podaje dziennik Adevărul, przytaczając statystyki upublicznione przez Narodowy Bank Rumunii.

Obecnie sytuacja wydaje się jednak nieco stabilizować. Wartość środków przelanych z zagranicy na osobiste konta rumuńskie wyniosła w styczniu 2012 roku 240 mln EUR, to jest o 10 mln EUR więcej niż w styczniu 2011 roku i 12 mln EUR więcej niż w tym samym miesiącu 2010 roku. Jednak gdyby porównać styczeń 2012 roku i ten sam miesiąc przed wybuchem kryzysu rumuńscy imigranci wysłali do kraju o 154 mln EUR mniej niż w pierwszym miesiącu 2009 roku i o 239 mln EUR mniej niż w roku 2008.

Jak zauważa Adevărul, o ile jeszcze kilka lat temu wielu Rumunów żyjących poza granicami kraju stać było na zaoszczędzenie nieznacznych kwot na przyszłość, o tyle teraz z wielkim trudem udaje im się zapewnić pozostającym w kraju rodzinom środki wystarczające na opłacenie bieżących rachunków.

Jak główny powód kurczenia się przepływu prywatnych środków finansowych ze starych państw Unii do Rumunii uważa się dramatyczny wzrost bezrobocia, który w Hiszpanii sięgnął w styczniu 23,3%, najwyższy poziom w Unii, a we Włoszech 9,2%.

Po przystąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 roku nastąpiła największa fala emigracji zarobkowej w historii kraju, skierowana przede wszystkim na południe Europy. Rumunów przyciąga do Hiszpanii i Włoch pokrewieństwo języków romańskich oraz  zbliżony, południowy temperament.

We Włoszech, według niektórych źródeł, może żyć nawet dwa miliony Rumunów. Według Eugena Terteleaca ze Stowarzyszenia Rumunów we Włoszech w ostatnich latach na Półwyspie Apenińskim w rumuńskich rodzinach urodziło się ponad 100 tys. dzieci (dane z 2011 roku). W Hiszpanii liczebność populacji znad Dunaju i Cisy nadal rośnie i sięga obecnie ponad 900 tys. osób. Pomimo kryzysu w ubiegłym roku liczba Rumunów zamieszkujących Królestwo Hiszpanii wzrosła o 8,5%.

 

Źródło: adevarul.ro, romanialibera.ro

About Krzysztof Górski

Gdańszczanin z urodzenia i z wyboru, nie wyobraża sobie życia bez większej wody, najchętniej słonej. Rumunofil. Pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim, która dotyczy Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Po jej ukończeniu marzy mu się praca na uczelniach w Dar es Salaam, Mombasie albo Luandzie.
KOMENTARZE