Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia: Jakie zmiany przyniesie rok 2013?

Rumunia: Jakie zmiany przyniesie rok 2013?

Rok 2013 nie przyniesie ulgi rumuńskim portfelom. Zdrożeje bowiem energia elektryczna i gaz, wzrośnie akcyza, przywrócony zostanie także podatek od pierwszej sprzedaży samochodu. Pozostałe zmiany powinny natomiast ucieszyć przeciętnego obywatela Rumunii – obowiązek posiadania Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien ułatwić funkcjonowanie służby zdrowia, a na wejście w życie rozporządzenia o płaceniu podatku VAT w momencie zapłaty za fakturę, a nie, jak to było do tej pory – w momencie jej wystawienia, rumuńscy mali przedsiębiorcy czekali od dawna.

I tak, począwszy od 1 stycznia 2013 r., cena energii elektrycznej wzrośnie o 10%. Podwyżka uwzględnia większe koszty produkcji energii ustalone przez Narodowy Urząd Regulacji Energetyki (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE) oraz planowaną pomoc finansową jakiej państwo rumuńskie zobowiązało się udzielić w przyszłym roku producentom energii odnawialnej.

Akcyza na produkcję alkoholu oraz napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów energetycznych oraz kawy wzrośnie na początku roku ze względu na zmianę kursu euro w stosunku do leja. Dla Rumunii, która nie przyjęła jeszcze waluty euro, wartość mającą zastosowanie do wartości poziomów opodatkowania wyraża się w walutach krajowych i ustala się ją raz w roku. Do publikacji referencyjnego kursu wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego stosuje się kurs obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października. Obowiązujący na 2013 r. kurs euro wynosi 4,5223 RON/EUR, jest więc wyższy o 5,2% od kursu obowiązującego w 2012 r. – 4,3001 RON/EUR.

Od 1 stycznia wzrośnie również akcyza na olej napędowy – z 374 do 391 EUR za tonę. Od lipca 2013 ma natomiast wzrosnąć akcyza na papierosy – z 79,19 do 81,78 EUR za 1000 papierosów.

Cena gazu wzrośnie o 10% – o 8% począwszy od 1 lipca i o dodatkowe 2% z początkiem października 2013 r.

Podatek od pierwszej sprzedaży samochodu, zawieszony przez były rząd do początku przyszłego roku, zacznie na nowo obowiązywać od 1 stycznia. Został on wprowadzony przez rząd Emila Boka pod koniec 2011 r. i miał obowiązywać  w przypadku, kiedy po raz pierwszy dochodzi do przeniesienia własności pojazdu samochodowego na nowego właściciela na terytorium Rumunii oraz kiedy w przypadku tego pojazdu nie uiszczano opłat za odprowadzanie spalin. W styczniu 2012 r., podczas antyrządowych protestów w Bukareszcie i innych rumuńskich miastach, jednym z żądań wystosowanych do władz było właśnie zniesienie podatku samochodowego. Koalicja rządowa PDL-UMDR (Partia Demokratyczno-Liberalna – Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii) zdecydowała się odroczyć ściąganie podatku do 1 stycznia 2013 r., tłumacząc, że właściciele starych samochodów potrzebują tego dodatkowego czasu, aby znaleźć kupców na swoje pojazdy.

W roku 2013 pojawi się również obowiązek posiadania Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate – CEAS) – dokument potwierdzający tożsamość każdego pacjenta rumuńskiej służby zdrowia. Każdy obywatel powyżej 18 roku życia, otrzyma taką kartę od swojego lekarza rodzinnego. Dokumenty zostaną wysłane do gabinetów lekarskich przez rumuński Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, zaś całą akcję sfinansuje Ministerstwo Zdrowia.

Wraz z rozpoczynającym się rokiem wejdzie ponadto w życie ustawa o płaceniu podatku VAT dopiero w momencie zapłaty za fakturę, jednakże nie później niż 90 dni od jej wystawienia. Z takiego „przywileju” będą mogli jednakże korzystać tylko ci właściciele firm, których roczne obroty nie przekraczają sumy 2,25 mln RON (ok. 505 tys. EUR).

W 2013 r. nadal będzie działał program „Prima Casă” („Pierwszy dom”, rumuński odpowiednik polskiego programu rządowego „Rodzina na swoim”), z dopłatami ze Skarbu Państwa w wysokości 200 mln EUR.

Źródło: mediafax.ro, dailybusiness.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE