Home / Polityka / Rumunia: KE ponownie grozi zawieszeniem wypłaty środków z funduszy unijnych

Rumunia: KE ponownie grozi zawieszeniem wypłaty środków z funduszy unijnych

Komisja Europejska zagroziła Rumunii, że zawiesi dwa programy wykorzystujące fundusze unijne o wspólnej wartości 7 miliardów euro, jeśli ta nie zaostrzy walki przeciwko defraudacji absorbowanych środków.

Programy, wobec których Komisja UE zamierza podjąć tak radykalne kroki, to Sektorowe Programy Operacyjne monitorujące Transport (SPOT) oraz Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). U podłoża decyzji leży złe nadzorowanie wykorzystywania środków przez państwo rumuńskie, objawiające się w szczególności  licznymi nadużyciami finansowymi. Władze rumuńskie zostały poinformowane o decyzji Komisji już pod koniec września br.

Oprócz tych dwóch programów, podobny los czeka Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Decyzje dotyczące SPOT i SPO WKP zostały podjęte przez Komisję Europejską już 1 lipca. Obecna decyzja o czasowym zawieszeniu funduszy to następny krok KE, który ma na celu uświadomienie rządowi rumuńskiemu konieczności walki z nadużyciami.

– Za każdym razem podczas kontroli realizacji programów europejskich w Rumunii, KE spotyka się z wieloma niejasnymi kwestiami dotyczącymi wykorzystania funduszy płynących z Unii, podkreśla Kierownik Działu Kontroli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w KE, Sandrine de Buggenoms. Zwraca ona przy tym uwagę, że Komisji nie interesują wykresy ani procedury opisywane przez rumuńskich specjalistów, lecz jasne i widoczne działania.

O aferze dotyczącej absorpcji przez Rumunię funduszy  strukturalnych jest coraz głośniej w UE. A to wszystko na miesiąc przed posiedzeniem Rady Europejskiej, która ma podjąć decyzje dotyczące budżetu Unii na lata 2014–2020. Tym samym Rumunia znajduje się w ciężkiej sytuacji – biorąc pod uwagę niejasności wynikające z wykorzystywania funduszy strukturalnych, szanse Rumunii na podtrzymanie wysokiego dofinansowania programów europejskich są równe zeru.

Premier Rumunii Victor Ponta oświadczył, iż nie został jeszcze oficjalnie poinformowany o decyzjach KE.

Źródło: gandul.info, antena3.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE