Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Rumunia: MFW obniża prognozę wzrostu gospodarczego

Rumunia: MFW obniża prognozę wzrostu gospodarczego

Z powodu kryzysu w strefie euro Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył przewidywany wzrost gospodarczy Rumunii na 2012 rok z 1,8-2,3% do 1,5-2% – poinformował w niedzielę, 5 lutego, Jeffrey Franks z MFW na wspólnej konferencji prasowej podsumowującej misję Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Funduszu.
– Przewidujemy, że w 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,5%, więcej niż średnia unijna. Sytuacja w Europie pogarsza się, efekty tego dotkną gospodarkę rumuńską. Kluczowy dla uzyskania jak najwyższego wzrostu będą wzrost konsumpcji – dodał kierujący misją Jeffrey Franks. Misja zakończyła swą pracę w poniedziałek. Jej cel stanowiła ocena polityki budżetowej Rumunii, która w 2009 roku otrzymała pożyczkę od trzech instytucji, w zamian zobowiązując się do oszczędności. MFW pozytywnie ocenił przebieg dotychczasowej realizacji porozumienia i odblokował kolejną transzę 550 mln EUR z 20 mld EUR pożyczki.
Istvan Szekely – szef Przedstawicielstwa KE w Bukareszcie – poinformował także, że uwolnienie cen energii dla odbiorców indywidualnych dokona się w latach 2013-2017. Dla odbiorców przemysłowych taryfy reglamentowane będą eliminowane stopniowo do końca 2013 roku.
– Jest niezmiernie istotne aby mieć pewność, że wzrost cen nie nastąpi nagle i nie będzie stanowił szoku dla przemysłu.
Według wcześniejszych porozumień z instytucjami międzynarodowymi reglamentowane taryfy na energię elektryczną i gaz miały być eliminowane stopniowo do 2013 roku dla odbiorców przemysłowych i do 2015 dla indywidualnych.
– Rumuński rząd pracuje obecnie nad tym, aby liberalizacja cen nie dotknęła kategorii osób najbardziej wrażliwych na podwyżki – dodał Jeffrey Franks. Odnosząc się do styczniowych protestów, które przetoczyły się przez Rumunię przedstawiciel MFW stwierdził, że rozumie niezadowolenie ludności.
– Sytuacja jest jeszcze trudna, ale z punktu widzenia ekonomicznego, poprawia się.
MFW nie wyklucza jednak, że PKB może wzrosnąć więcej niż 2%. Wcześniej, pod koniec stycznia, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uwzględniając spowolnienie gospodarcze w strefie euro obniżył przewidywany wzrost gospodarczy Rumunii z 1,1% do 0,8%. W poprzednim raporcie z października, odnoszącym się do perspektyw gospodarczych 29 krajów, którym udziela kredytów, EBOiR obniżył przewidywany wzrost gospodarczy Rumunii z 3,8% do 1,1%.
Na konferencji szef misji tłumaczył się z udziału w hucznej zabawie zorganizowanej w ubiegły weekend w Buşteni z udziałem szefa rumuńskiej Izby Skarbowej (ANAF)  Sorina Blejnara:
– Jestem mormonem i nie piję alkoholu. Cała impreza była sponsorowana przez Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Rumunii, jej cel zaś stanowiło lepsze poznanie przeze mnie tradycji i kultury Rumunii – wyjaśniał Franks dodając, że żałuje swego udziału w tym wydarzeniu.

Tekst: adevarul.ro, hotnews.ro, tłum. i red. Krzysztof Górski

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE