Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Rumunia: Niepokojące wyniki raportu o rozwoju gospodarczym kraju

Rumunia: Niepokojące wyniki raportu o rozwoju gospodarczym kraju

14 marca br. Rumuńskie Towarzystwo Akademickie (Societatea Academică Română – SAR) przedstawi w bukareszteńskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Rumunii nowy raport prezentujący analizy i prognozy gospodarcze dla Rumunii na rok 2013. Z raportu wynika, że największym problemem dla rozwoju gospodarczego oraz budżetu państwa pozostaje korupcja oraz klientelizm (pojęciem tym określa się układ nieformalnych zależności ekonomiczno-politycznych, w ramach których wpływowy decydent polityczny roztacza opiekę nad osobą (lub grupą społeczną) w zamian za poparcie polityczne).

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurostat, w państwach europejskich o największym wskaźniku korupcji (Grecja, Włochy, Rumunia), pieniądze publiczne przeznaczane są na projekty dyskrecjonalne (pozwalające rządowi na osiągnięcie krótkoterminowych celów, często jednak osiąganych sposobami wymuszającymi naruszenie obowiązujących zasad), na budowę stadionów, kościołów, parków, natomiast dziedziny kluczowe dla społeczno-gospodarczego rozwoju państwa, takie jak służba zdrowia czy edukacja, pozostają permanentnie niedofinansowane.

Ekonomista Florin Cîţu wnioskuje na podstawie raportu SAR, że Rumunia nie wypełniła żadnego z zobowiązań  danych Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) i jedynie „udała”, że przeprowadziła reformy gospodarcze w latach 2009-2012. Raport ukazuje, że Rumunia nie zrealizowała ani wymaganej konsolidacji fiskalnej, ani zalecanej rygorystycznej polityki pieniężnej. Państwo rumuńskie osiągnęło właściwie tylko jeden cel zawarty w umowie z MFW – zmniejszenie deficytu budżetowego, chociaż i tak dokonano tego kosztem zaległości płatniczych rządu, władz lokalnych oraz spółek państwowych. Dramatyczny wzrost zaległości płatniczych, wzrost podatków, podwojenie długu publicznego sprawiły, że ogłaszany z optymizmem przez MFW wzrost gospodarczy Rumunii jest na tę chwilę nieosiągalnym celem. Analitycy z SAR spotkają się 14 marca z przedstawicielami rządu by ustalić, czy należy odnowić umowę z MFW. Sam Fundusz swoje stanowisko w tej sprawie przedstawi w czerwcu br.

Źródło: adevarul.ro, capital.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE