Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia nieprzygotowana do wejścia do strefy euro w 2015 r.

Rumunia nieprzygotowana do wejścia do strefy euro w 2015 r.

W czasach pogłębiającego się kryzysu długowego w strefie euro, większość państw Europy Środkowo-Wschodniej decyzję o przyjęciu europejskiej waluty odkłada na później. Rumunia natomiast opiera się temu ogólnemu trendowi i wciąż oficjalnie podtrzymuje chęć przystąpienia do strefy euro w 2015 roku. Specjalny komitet ds. wprowadzenia euro, mający swoją siedzibę w Narodowym Banku Rumunii (Banca Naţională a României – BNR), regularnie organizuje zebrania, podczas których jego członkowie sprawdzają, czy państwo rumuńskie wywiązuje się z zobowiązań, których dopełnienie konieczne jest przed wprowadzeniem waluty wspólnotowej.

Przedstawiciele rumuńskiego rządu i BNR mieli nadzieję, iż wizja przyjęcia euro w 2015 roku pomoże w szybszej realizacji niezbędnych dla krajowej gospodarki reform, dlatego też do dnia dzisiejszego nie wprowadzili zmian w politycznym kalendarzu – pomimo tego, że spadek notowań wskaźników makroekonomicznych praktycznie uniemożliwia wywiązanie się z ustalonych terminów.

Największym zwolennikiem tak szybkiego przyjęcia waluty euro przez Rumunię zdaje się być prezydent Traian Băsescu, który we wrześniu tego roku oświadczył, iż pozostanie poza strefą euro byłoby dla jego kraju „tragedią”. Całą sytuację porównał do mknącego pociągu, do którego Rumunia nigdy nie zdoła już wsiąść, jeśli w roku 2015 „spóźni się na stację” (Rumunia: Băsescu popiera wejście do strefy euro w 2015 roku).

– Wejście Rumunii do strefy euro w 2015 roku to skomplikowana sprawa. Nowy rząd, który powstanie po grudniowych wyborach parlamentarnych, zadecyduje, czy zachowamy dotychczasowy plan przyjęcia europejskiej waluty już za trzy lata. Moim zdaniem jest to jednak niewykonalne, ponieważ musielibyśmy spełnić naraz trzy warunki: za dwa miesiące musielibyśmy wejść do mechanizmu ERM II (Mechanizm Kursów Walutowych), w styczniu 2013 roku musielibyśmy brać pod uwagę jedynie dwuletni, minimalny okres uczestnictwa w ERM (minimalny okres uczestnictwa w ERM II przed przyjęciem euro został określony w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską – oczekuje się uczestnictwa w mechanizmie przez co najmniej dwa lata przed oceną konwergencji poprzedzającą ostateczne przyjęcie euro). Ponadto, Bank Centralny i Komisja Europejska musiałyby wyrazić zgodę na to, by Rumunia przystąpiła do strefy euro nie 1 stycznia 2015 roku, a w połowie tegoż roku, oświadczył Valentin Lazea, główny ekonomista BNR.

Eksperci od rumuńskiego rynku finansowego uważają, że data planowanego wejścia Rumunii do strefy euro zostanie przesunięta na rok 2019. Lokalna gospodarka już dawno wyprzedziła decyzje klasy politycznej: ponad 70% pożyczek udzielanych jest w walucie europejskiej, bardzo wiele cen podawanych jest w euro – począwszy od telefonii komórkowej, a na samochodach czy nieruchomościach kończąc.

– Niestety, nie możemy zastanawiać się nad wejściem do strefy euro w sytuacji, kiedy w naszym kraju rolnictwo stanowi 6-7% PKB i wykorzystuje 25-30% rumuńskiej siły roboczej. Im szybciej rozwiniemy sektor usług, tym większe będziemy mieli szanse na przyjęcie wspólnej waluty europejskiej, zakończył swą wypowiedź Valentin Lazea.

Źródło: adevarul.ro, zf.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE