Home / Polityka / Rumunia: Ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej

Rumunia: Ostrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Walter Deffaa (dyrektor generalny DG REGIO) oraz Angela Martinez-Sarasola (dyrektor Departamentu ds. Polityki Regionalnej Rumunii, wchodzącego w skład DG REGIO), przesłali ambasadorowi Rumunii w Unii Europejskiej, Mihnei Motokowi, notę, w której stwierdzają, iż plan działań, który Rumunia miała podjąć w celu zwiększenia absorpcji funduszy unijnych, nie został wykonany, rumuńska władza wykonawcza odrzuca pomoc międzynarodowych instytucji finansowych, natomiast administracja w obecnym kontekście politycznym pozostaje „sparaliżowana”.

Dyrektor generalny DG REGIO stwierdził, że jeśli chodzi o realizowanie sektorowych programów operacyjnych, sytuacja Rumunii przedstawia się bardzo niepokojąco, z powodu słabej zdolności administracyjnej oraz niedociągnięć stwierdzonych w funkcjonowaniu  systemu zarządzania i kontroli funduszy.

Martinez-Sarasola zwróciła uwagę, że rumuński projekt przyszłego okresu programowania funduszy unijnych nie jest wystarczająco postępowy, szczególnie w porównaniu do planów innych państw członkowskich. Brakuje tu strategicznego podejścia, nie istnieje żadna wizja przyszłego okresu. Przedstawicielka KE poleciła Rumunii głębsze zaangażowanie departamentów ministerialnych oraz lepszą współpracę międzyministerialną.

Począwszy od 1 lipca 2012 roku, Rumunia nie może już  wysyłać do Komisji Europejskiej wniosków o refundację czterech programów operacyjnych (związanych z sektorem rozwoju regionalnego, środowiska, transportu i konkurencji). Sytuacja ta potrwa do momentu, kiedy unijny organ wykonawczy zweryfikuje ostatecznie, czy Bukareszt wywiązał się z zobowiązań danych w grudniu 2011 roku, dotyczących wewnętrznej organizacji władz zarządzających oraz zamówień publicznych.

Źródła: mediafax.ro, hotnews.ro, nasul.tv

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE