Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia: Rząd obniża prognozę wzrostu gospodarczego na 2012 rok z 1,5% do 1,2% PKB

Rumunia: Rząd obniża prognozę wzrostu gospodarczego na 2012 rok z 1,5% do 1,2% PKB

Rząd rumuński obniżył w najnowszym projekcie poprawki do budżetu na 2012 rok prognozę wzrostu gospodarczego z 1,5% do 1,2% wartości PKB. Rządowa prognoza jest dużo bardziej optymistyczna, niż ta podana pod koniec lipca przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (Rumunia: EBOiR obniżył prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2012-2013).

Przebywająca obecnie w Rumunii misja ekspercka Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wyraziła zgodę na to, by wzrost ekonomiczny wyniósł ponad 1% wartości PKB, pomimo niskiej intensywności produkcji rolniczej w Rumunii oraz spowolnienia gospodarczego w strefie euro. Według szacunków ekspertów, wartość PKB nominalnego obniży się nieznacznie w stosunku do aktualnych prognoz, z 607,5 mld lei (ok. 135 mld euro) do 607,4 mld lei (ok. 134,5 mld euro), zaś deflator PKB wzrośnie z 3,3% do 4%. Skutkiem tej sytuacji będzie wyższy niż przewidywany obecnie przez Bank Narodowy Rumunii na 3,2% poziom inflacji pod koniec bieżącego roku.

Premier Rumunii, Victor Ponta, uznał, iż obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego jest wynikiem suszy, która dotknęła tego lata rumuńskie gospodarstwa rolne. Premier dodał także, iż prognozy byłego rządu na 2012 rok (szacujące wzrost gospodarczy na 1,8%-2,5% wartości PKB) biorące pod uwagę zainkasowane środki unijne, były „hiperoptymistyczne”, zaś audyt Komisji Europejskiej prowadzony w latach 2010-2011 to stracone pieniądze. Premier nie odniósł się jednak do trudnej sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się obecnie Rumunia, a która bez wątpienia miała wpływ na pogorszenie kondycji gospodarczej kraju.

Rumuński Minister Finansów, Florin Georgescu, oświadczył, iż prognoza dotycząca deficytu budżetowego (wynosząca 1,9% wartości PKB) pozostanie bez zmian. Dodał również, że projekt poprawki do budżetu został uzgodniony z MFW.

Eksperci MFW przyjrzeli się także obecnej rumuńskiej sytuacji makroekonomicznej, przewidując przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2013 roku do 2,5%, co stanowi nieco niższy wynik niż wcześniejsze przewidywania rumuńskiej Państwowej Komisji Prognoz (Comisia Naţională de Prognoză), według której wzrost ten miał wynieść 3,1%.

Źródło: zf.ro, mediafax.ro

 

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE