Home / Polityka / Rumunia: Rząd powołuje Radę ds. ustalenia stanowiska wobec budżetu UE

Rumunia: Rząd powołuje Radę ds. ustalenia stanowiska wobec budżetu UE

Rząd rumuński powołuje specjalną Radę, która ma ustalić „jednomyślne i spójne” stanowisko Rumunii podczas negocjacji z Unią Europejską w sprawie budżetu na lata 2014-2020. W skład Rady wejdą wszyscy ministrowie (za wyjątkiem ministra obrony narodowej) oraz przedstawiciele innych instytucji,  jak na przykład dyrektorzy Narodowej Komisji Prognoz (Comisia Naţională de Prognoză) i Narodowego Instytutu Statystycznego (Institutul Naţional de Statistică). Radzie przewodniczyć będzie premier Victor Ponta, zabraknie w niej natomiast rumuńskiego prezydenta Traiana Băsescu.

Jeśli pojawi się konieczność współpracy Rady z innymi władzami bądź instytucjami publicznymi czy środowiskiem akademickim, koordynator technicznej grupy roboczej będzie mógł wnioskować o współudział niezbędnych osób w charakterze gości w działaniach podejmowanych przez tę techniczną grupę roboczą, dowiadujemy się z aktu normatywnego nowo powstającej Rady.

Do głównych obowiązków Rady należeć będą: analiza propozycji sformułowanych na planie narodowym i europejskim, bieżąca aktualizacja priorytetów oraz stanowiska Rumunii, które przedstawi ona podczas finalizacji negocjacji z UE w sprawie budżetu na lata 2014-2020 oraz mająca pomóc w krystalizacji „spójnego i jednomyślnego stanowiska” konsultacja z innymi państwami członkowskimi, polegająca na uczestniczeniu w „formalnych lub nieformalnych spotkaniach”, organizowanych w Rumunii „bądź za granicą”.

Źródło: mediafax.ro, business24.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE