Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia: Spadek liczby ludności węgierskiej

Rumunia: Spadek liczby ludności węgierskiej

Instytut ds. Badań Mniejszości w Cluj-Napoca wydał pracę podsumowującą wyniki ubiegłorocznego spisu powszechnego ludności, według którego liczba zamieszkujących Rumunię Węgrów zmniejszyła się.

Mniejszość węgierska w 2002 r. stanowiła 6,6 % ogółu ludności Rumunii, natomiast w 2011 r. liczba ta zmniejszyła się i wynosi 6,5%. Najmniejszy spadek ludności węgierskiej zanotowano w Siedmiogrodzie.

Demografowie Tamás Kiss oraz Gergő Barna zwrócili uwagę na pewne prawidłowości, które wykazały badania. Według autorów im mniejsza była liczba Węgrów na danym terytorium Rumunii, tym większy był na nim ubytek ludności węgierskiej. Na terenach, gdzie liczba Węgrów wynosiła 10% ogółu ludności,  liczba ludności węgierskiej spadła nawet o  1/3 , natomiast na terenach gdzie liczba Węgrów była większa jej spadek był znacząco mniejszy.

Badania ujawniły także, iż rumuńscy Węgrzy zamieszkują dziś głównie tereny, na których stanowią większość. 38% Węgrów z Siedmiogrodu mieszka na Seklerszczyźnie.

Kiss do czynników warunkujących spadek ludności węgierskiej w Rumunii zalicza m.in. naturalne procesy takie jak narodziny i śmierć, integrację, asymilację, zmianę narodowości i migracje. Dodał, iż pomiędzy przyrostem naturalnym Węgrów i Rumunów nie ma znaczących różnic.

Kiss wyszczególnił również elementy procesu asymilacji międzypokoleniowej. W wielu przypadkach podczas spisu ludności w 2002 r. rodzice zadeklarowali węgierską narodowość swoich dzieci, podczas gdy w roku 2011 ich potomstwo, żyjące w mieszanych małżeństwach, zadeklarowało już narodowość rumuńską.

Według demografa  w ostatniej dekadzie Rumunię opuściło 111 tys. Węgrów, z których 60-75% osiedliło się na Węgrzech

źródło: vajma.info

About Agata Wojtkowiak

KOMENTARZE