Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Rumunia: Sprawozdanie z pierwszego tygodnia wizyty Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rumunia: Sprawozdanie z pierwszego tygodnia wizyty Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Delegacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Komisji Europejskiej (KE) i Banku Światowego (BŚ), będzie przebywać w Rumunii do końca bieżącego miesiąca. W zeszłym tygodniu zagraniczni finansiści spotkali się z przedstawicielami banku centralnego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy.

Członkowie misji dyskutowali w czwartek z przedstawicielami Narodowego Banku Rumunii (Banca Naţională a României – BNR). Spotkanie miało charakter techniczny, omówiono na nim rumuńską politykę monetarną, problem zagranicznych aktywów i pasywów, sytuację rumuńskiego systemu bankowego, projekty dotyczące rynku kredytów i depozytów, stopy procentowe banku centralnego, system bankowych rezerw obowiązkowych oraz metody utrzymywania i zarządzania płynności banku, czyli jego zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych.

W Ministerstwie Finansów głównym tematem dyskusji były założenia projektu budżetu państwa na rok 2013. Rumunia musi wywiązać się z zobowiązań wobec MFW. Powinna zatem postarać się o bardziej efektywne gromadzenie dochodów budżetowych oraz zastanowić się nad sposobem sprawiedliwego dzielenia pieniędzy w resorcie zdrowia.

W miniony piątek delegacja MFW przebywała w rumuńskim Ministerstwie Pracy, gdzie omawiano politykę rumuńskiego rynku pracy, a dokładniej – środki, jakie w jej ramach przedsięwzięto w celu stymulowania powstawania nowych miejsc pracy. Zagraniczni finansiści nie wyrazili jasno swojego stanowiska w tej sprawie, gdyż w przyszłym tygodniu planowane są jeszcze dwa spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Pracy.

– W ramach przyszłotygodniowej dyskusji z delegacją MFW, musimy poruszyć tematy dotyczące oceny realizacji umów z organami międzynarodowymi, strategii na rzecz wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów, stabilności systemu emerytalnego czy projektu mającego na celu wprowadzenie zmian do Kodeksu Pracy, oświadczyła rzeczniczka prasowa Ministerstwa Pracy, Iolanda Stăniloiu.

W poniedziałek delegacja MFW spotka się w Bukareszcie z przedstawicielami rumuńskich syndykatów oraz związków pracodawców.

Misja MFW przyjechała do Bukaresztu na okres od 15 do 29 stycznia. Wraz z reprezentantami KE i BŚ dokona ona siódmej i ósmej oceny wywiązywania się władz rumuńskich z zobowiązań złożonych w porozumieniu stand-by. Przedstawione w sierpniu 2012 r. wyniki szóstej ewaluacji misji eksperckiej w Rumunii, zostały uznane przez rząd rumuński za pozytywne dla gospodarczej przyszłości kraju.

Źródło: adevarul.ro, bizwords.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE