Home / Bałkany / Rumunia / Rumunia: Susza dotknęła już 40% powierzchni użytków rolnych

Rumunia: Susza dotknęła już 40% powierzchni użytków rolnych

Utrzymujące się od paru miesięcy na całych Bałkanach rekordowo wysokie temperatury oraz brak opadów, również w Rumunii doprowadziły do długotrwałej suszy, która dotknęła już 3,7 mln hektarów użytków rolnych, co stanowi 40% ich całkowitej powierzchni w tym kraju, informuje rumuńskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR).

Powierzchnia gruntów rolnych w Rumunii wynosi 14,7 mln hektarów, z czego użytkowanych jest około 10 mln. W wyniku suszy najmocniej ucierpiały uprawa kukurydzy (81,2% zasianej powierzchni), słonecznika (45,8%) oraz pszenicy (32,5%). Według statystyk MADR, tylko 1,5% powierzchni rumuńskich użytków rolnych, czyli 100 tys. hektarów, jest regularnie nawadnianych. Najbardziej poszkodowane są małe gospodarstwa rolne, będące własnością osób fizycznych.

Rolnicy zarejestrowani w Agencji Wypłat i Interwencji w Rolnictwie (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, rumuński odpowiednik polskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), których uprawy nie przekraczają powierzchni 10 hektarów, otrzymają od państwa rumuńskiego, począwszy od 15 listopada br., jednorazowe odszkodowanie w wysokości 100 RON (ok. 22 euro) za hektar.

Susza spowodowała już wzrost cen karmy dla zwierząt hodowlanych o 70%, co najprawdopodobniej spowoduje w najbliższym czasie wzrost cen mięsa na półkach rumuńskich sklepów.

Straty, jakie rumuńscy rolnicy poniosą w tym roku w wyniku suszy, szacuje się obecnie na 2 mld euro.

Źródło: mediafax.ro, zf.ro, zfcorporate.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE