Home / Polityka / Rumunia: Węgierski regionalnym językiem urzędowym

Rumunia: Węgierski regionalnym językiem urzędowym

Główny Sekretarz Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii (węg. Romániai Magyar Demokrata Szövetség – RMDSZ) Péter Kovács przedstawił podczas konferencji prasowej w Cluj-Napoca (węg. Kolozsvár) cel Związku, jakim jest uczynienie języka węgierskiego regionalnym językiem urzędowym. Plany dotyczą przede wszystkim terenu Seklerszczyzny oraz okręgów Bihor (węg. Bihar), Sătmar (węg. Szatmár) i Sălaj (węg. Szilágy). Polityk podkreślił, iż w ostatnich latach RMDSZ poczynił wiele starań w kierunku obrony praw językowych mniejszości w Rumunii.

W konferencji wziął także udział szef instytutu ds. badań mniejszości w Rumunii István Horváth. Z przedstawionego przez niego raportu wynika, iż prawo do posługiwania się językiem węgierskim w sprawach administracyjnych zapewnione jest jedynie na terenach, na których liczba Węgrów przekracza 60% ogółu ludności; w przypadku terenów, na których Węgrzy stanowią od 20 do 40% liczby mieszkańców prawo to jest mocno ograniczone.

Podczas konferencji zaprezentowana została również publikacja przygotowana przez wspomniany instytut , która w uproszczony sposób przedstawia prawa językowe mniejszości w Rumunii. Publikacja trafi do różnych części Siedmiogrodu za pośrednictwem wolontariuszy.

Według Kovácsa jedynie modyfikacja konstytucji może zagwarantować mniejszości realne prawo do posługiwania się językiem węgierskim w instytucjach publicznych i urzędach. Dodał, iż  Związek liczy na wsparcie rumuńskich polityków i lokalnych wspólnot.

źródło: erdon.ro

About Agata Wojtkowiak

KOMENTARZE