Home / Polityka / Rumunia: Wzrost podatków lokalnych będzie zależał od decyzji władz gmin i okręgów

Rumunia: Wzrost podatków lokalnych będzie zależał od decyzji władz gmin i okręgów

Informacja o rzekomym podniesieniu stawek podatków i opłat lokalnych przez rząd Ponty wywołała niedawno zamieszanie w mediach rumuńskich. W związku z tą sprawą premier oświadczył, że do zadań rządu należy jedynie poinformowanie władz lokalnych o przewidywanym wskaźniku inflacji po to, by same ustaliły wysokość podatków lokalnych. I tak stawka podatkowa, zależnie od decyzji poszczególnych okręgów, może ulec zmniejszeniu o 4%, bądź też może zostać zwiększona maksymalnie o 36%.

– Wysokość podatku lokalnego nie zależy więc od decyzji rządu rumuńskiego. Zgodnie z prawem, radni gmin mogą raz na trzy lata sami podnosić opłaty podatkowe, dostosowując je do zmieniającej się inflacji. Skumulowany wskaźnik inflacji wynosi 16,05%, decyzja o ewentualnej zmianie należy do władz lokalnych, przy czym nie mogą one podnieść podatków o więcej niż 36%, zapewnił premier Rumunii.

– Do obowiązków rządu należy aktualizowanie limitów, według których władze lokalne mogą ustalać swoje podatki, zapewnił ze swojej strony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mircea Duşa. Prawo podatkowe przewiduje limity mieszczące się w 20% od wartości zaproponowanej przez rząd, tym samym podatki lokalne mogą oscylować w granicach od 4% do 36%.

W październiku Ministerstwo Finansów opublikowało dokument dotyczący aktualizacji podatków lokalnych. Włączyło do niego postanowienia zawarte w projekcie zarządzenia przedstawionego przez ministra w marcu, jednak nie zostały one wtedy zatwierdzone przez rząd. Ten fakt zdenerwował premiera Pontę, gdyż po pierwsze projekt nie był z nim skonsultowany, a po drugie – nie został wyjaśniony dostatecznie jasno, co mogło spowodować zamieszanie w mediach. Dlatego też Minister Finansów zmuszony był zaktualizować informacje dotyczące nowej stawki podatkowej, biorąc pod uwagę zmianę prognoz średniej stopy inflacji w roku 2012.

Źródło: mediafax.ro, cotidianul.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE