Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Rumunia: Zakończyła się misja MFW, KE i Banku Światowego

Rumunia: Zakończyła się misja MFW, KE i Banku Światowego

W dniach 31 lipca – 13 sierpnia w Bukareszcie przebywała Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, której towarzyszyli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego (Rumunia: Wizyta Misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego).

Przedstawione w poniedziałek wyniki przeprowadzonej już po raz szósty w tym kraju ewaluacji misji eksperckiej rząd rumuński uznał za pozytywne dla gospodarczej przyszłości kraju.

– Negocjacje z naszymi międzynarodowymi partnerami zakończyły się sukcesem, oświadczył rumuński Minister Finansów Florin Georgescu.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Rumunia zrealizowała prawie wszystkie cele ustalone na ten okres z MFW, KE i Bankiem Światowym. Nie udało jej się jednak dotrzymać harmonogramu prywatyzacji przedsiębiorstw, dlatego przesunięto termin jego realizacji.

Międzynarodowi eksperci zgodzili się na wprowadzenie w Rumunii płatności podatku VAT tylko od tych faktur, za których należność rzeczywiście wpłynęła na konto danej firmy, a nie – jak do tej pory – od każdego wystawionego przez firmę rachunku. Nowa ustawa ma zostać wprowadzona w życie począwszy od stycznia 2013 roku. Ma ona dotyczyć przedsiębiorstw, których obroty nie przekraczają 500 tys. euro i będzie obowiązywała jedynie dla płatności dokonywanych za pośrednictwem banku.

MFW i KE nie zgodziły się na razie na obniżenie podatku VAT na żywność do 9% oraz na progresywny system opodatkowania, który planował w najbliższym czasie wprowadzić premier Ponta. Swoją decyzję uzasadniły obecną niestabilnością budżetu państwa rumuńskiego.

Georgescu dodał,  iż podczas negocjacji z przedstawicielami misji ustalono również wysokość sum niezbędnych do doprowadzenia wynagrodzeń nominalnych do poziomu z czerwca 2010 roku (kiedy to w wyniku kryzysu zredukowano o 15% świadczenia socjalne, a pensje wszystkich pracowników sektora publicznego zostały obcięte nawet o jedną czwartą) oraz do wypłaty wstrzymanych emerytur.

Misja ekspercka zgodziła się również na podjęcie przez Rumunię od października br. środków, które mają na celu stymulację tworzenia nowych miejsc pracy. I tak na przykład przedsiębiorstwa, które zatrudnią bezrobotnych poniżej 25 lub powyżej 55 roku życia, nie będą musiały, przez okres dwunastu miesięcy, odprowadzać za nich składek na ubezpieczenie społeczne. Finansowa pomoc dla pracodawcy  będzie obowiązywać jedynie wtedy, gdy wspomniani wyżej pracownicy pozostaną na swoich stanowiskach jeszcze przez kolejny rok po zakończeniu programu pomocowego. Kolejnym ułatwieniem ma być wzrost limitu odliczenia wydatków ponoszonych w dziedzinie inwestycji związanych z badaniami i rozwojem – z 20% do 50%.

Źródło: zf.ro, mediafax.ro

 

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE