Home / Bałkany / Bułgaria / Rynek mięsa i wyrobów mięsnych w Bułgarii w 2010 r.

Rynek mięsa i wyrobów mięsnych w Bułgarii w 2010 r.

Bułgarski eksport mięsa i przetworów mięsnych wzrósł w 2010 r. Wraz z nim rósł import, także z Polski. Hodowla mięsa, produkcja wędlin i zapotrzebowanie na nie na rynku wewnętrznym wciąż spada, rośnie konsumpcja czystego mięsa

Według danych Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) opracowanych przez Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa w Bułgarii, w 2010 r. wyhodowano łącznie 545 tys. sztuk bydła, 9,2 tys. bawołów, 664 tys. sztuk trzody chlewnej, 1,37 mln owiec i 357 tys. kóz. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost nastąpił jedynie w hodowli bydła – o 0,9%. Pogłowie trzody chlewnej spadło o 9%, owiec o 2,3%, kóz – o 1,2%. Zmniejszyła się też liczba hodowli drobiu – o 8,4%, do 15,9 mln sztuk. Widoczny był również spadek liczby gospodarstw rolnych zajmujcych się hodowlą zwierząt.

Produkcja mięsa
Całkowita produkcja mięsa (z wyjątkiem drobiu) w kraju, w ubiegłym roku wyniosła 107 325 ton, co oznacza spadek o 5,4% w porównaniu z rokiem 2009. Ilość wyprodukowanego mięsa pozostaje na bardzo niskim poziomie w porównaniu z potrzebami przemysłu przetwórczego. W 2010 roku produkcja mięsa drobiowego spadła o prawie 18% i wyniosła 106 915 ton. Produkcja przetworów mięsnych w Bułgarii wyniosła 106 053 ton (wzrost o 1,04%), a podrobów i konserw 14 000 ton (spadek o 24,2%).
Produkcja wieprzowiny i cielęciny jest przeznaczona głównie na konsumcję świeżych produktów w sieciach sklepowych. Jednak mięsny przemysł przetwórczy wykorzystuje mrożoną wieprzowinę i wołowinę, dostarczane głównie z krajów UE, które jest tańsze niż produkowane w kraju.

Import mięsa
Import mięsa wołowego świeżego, chłodzonego i mrożonego w 2010 r. został w pełni pokryty przez kraje UE i wyniosły 12 240 ton. Świeże i chłodzone to 1 583 ton, mrożone – 10 858 ton. Głównym dostawcą mrożonej wołowiny są Polska, Hiszpania, Włochy i Austria. Import świeżego, chłodzonego i mrożonego mięsa wieprzowego w 2010 r. również w pełni pokryły kraje Unii. 94 793 ton jakie zaimportowano w roku ubiegłym pochodziło z 19 krajów europejskich, jednak prawie 72% całego importu objęło 5 krajów: Niemcy – 22%, Hiszpanię – 18,7%, Francję – 14,2%, Belgię – 10,4% i Danię – 6,5%.
Znaczący spadek importu (o 35%) odnotowano jedynie w sektorze wędlin i kiełbas w roku ubiegłym wyniósł on 2738 ton.

Eksport mięsa
Eksport wędlin i kiełbas w 2010 r. wzrósł o blisko 50% do 1608 ton, a eksport przetworów mięsnych wzrósł do 5369 ton, czyli o 16,8%. Bułgarskie wędliny trafiają głównie do Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i na Cypr.
Znaczący jest eksport mięsa owczego, jagnięcego i drobiu. Stosunkowo duży jest eksport konserw mięsnych. Eksport kiełbas, które przed przystąpieniem do UE był nieznaczny w ostatnich latach pokazuje tendencję wzrostową. Bułgaria na rynku wewnętrznym staje się jednak coraz bardziej uzależniona od importu mięsa.

Handel z Polską
Łączny eksport mięsa i produktów mięsnych z Polski do Bułgarii wyniósł w 2010 r. 23 582 tony (wzrost o 61,4%), o wartości 26,2 mln euro (wzrost  41,7%). Do najważniejszych produktów eksportowych Polski należą:
– mięso i podroby jadalne z drobiu – 11 973 ton (wzrost o 154,4%) o wartości 10,6 mln euro (wzrost o 151%), udział kwotowy w ekporcie mięs – 40,5%;
– wołowina – 3 385 ton (wzrost o 32%) o wartości 7,19 mln euro (wzrost o 26,2%) udział kwotowy w eksporcie mięs – 27,5%;
– wieprzowina – 3 131 ton (spadek o 7,9%) o wartości 4,57 mln euro (sapadek o 20%), udział kwotowy w eksporcie mięs – 17,5%.

Konsumpcja w gospodarstwach domowych
Konsumpcja produktów mięsnych w gospodarstwach domowych w Bułgarii w 2010 roku, spadała trzeci rok z rzędu. W 2010 wyniosła 13,8 kg na osobę, co w porównaniu do 2008 oznacza spadek o 8% a do 2009 – o 3,5%. W tym samym czasie, spożycie mięsa stale wzrasta i w 2010 r. wyniosło 32 kg na osobę, czyli o 4,2% więcej niż w roku poprzednim.
Spadek spozycia wędlin i kiełbas kosztem wzrostu konsumpcji czystego mięsa tłumaczyć można stałym spadkiem mocy nabywczych większości ludności. Zapotrzebowanie na mięso i przetwory mięsne średnio na osobę w gospodarstwie domowym w II kartale 2011 r. wyniosły – na mięso 8,0 kg (spadek wobec II kw. 2010 r. o 0,1 kg); na przetwory mięsne 3,3 kg (spadek wobec II kw. 2010 r. o 0,1 kg)
Największym zapotrzebowaniem w gospodarstwach domowych cieszą się wędliny i kiełbasy o krórkiej trwałości – 8 kg na osobę. W kategorii tej znajdują się parówki i kiełbasy oraz szynki. Konsumpcja kiełbasy o dłuższej trwałości wyniosła 3,2 kg w tym głównie kiełbasy typu szpek (gotowany i wędzony), oraz surowe-suszone: łukanka (prasowana) sudżuk (w kształcie podkowy), pasturma (podłużna i cienka).
Według Urzędu Statystycznego rośnie spożycie ryb i przetworów rybnych.

Szacunkowe dane konsumpcji w sektorze publicznym
Nie istnieją dane dotyczące konsumpcji mięsa i produktów mięsnych w sektorze publicznym, gdyż Urząd Statystyczny bada jedynie  konsumpcję gospodarstw domowych. Nie znana jest zatem konsumpcja m. in. barach i restauracjach, hotelach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, czy przedszkolach. Szacuje się jedynie, że sektor ten odpowiada za około połowę całkowitej konsumpcji mięsa i produktów mięsnych w kraju, a tendencje dotyczące konsumpcji w sektorze publicznym znacznie różnią się od tych, w gospodarstwach domowych.

Źródła: economynews.bg, focus-news.net, news.expert.bg, hit-bg.com.

Dla Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii
opracował: Łukasz Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE