Home / Bałkany / BiH / Rząd FBiH przyjął program wspierania eksportu

Rząd FBiH przyjął program wspierania eksportu

konvertibilne marke

Rząd FBiH przyjął decyzję dot. wartego 10 mln KM (ok.  5,1 mln EUR) programu kredytowania działalności biznesowej związanej z eksportem, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności dużych przedsiębiorstw z FBiH na rynku międzynarodowym, utrzymanie bądź zwiększenie obecnej wielkości eksportu towarów i usług, zatrudnienia i płynności. Fundusze przeznaczone na kredytowanie programu będą zabezpieczone poprzez przekierowanie dostępnych środków obsługiwanych przez Bank Rozwoju FBiH, które znajdują się na koncie projektów „Inicjatywy Lokalne” (LIP), „Rozwój Lokalny” (LPD) oraz „Pomoc w Okresie Przejściowym” (TAC).
Środki te mogą być wykorzystane przez eksporterów do finansowania aktywów obrotowych. Końcowymi beneficjentami programu są eksporterzy, którzy zatrudniają co najmniej 150 pracowników na czas nieokreślony i którzy w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych w stosunku rocznym uzyskali minimum 30% całkowitych przychodów z eksportu towarów lub usług bądź przychód z eksportu wyniósł co najmniej 50 mln KM (25,53 mln EUR).  Pojedyncza umowa eksportowa może być dofinansowana w wysokości 30% swojej wartości.

Kredyt udzielany jest w markach konwertybilnych i również w tej walucie musi zostać spłacony przy uwzględnieniu stałego oprocentowania (5% w stosunku rocznym). Okres spłaty nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, wliczając w to roczny okres karencji. Przyjęta przez rząd decyzja zniosła tym samym decyzję z dnia 16.1.2011 r.

Źródło: indikator.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE