Home / Polska i Bałkany / Rząd macedoński zadłużony o dodatkowe 46,4 mln EUR

Rząd macedoński zadłużony o dodatkowe 46,4 mln EUR

Na wtorkowej aukcji, 18 grudnia, rząd macedoński sprzedał 3-letnie i 5-letnie obligacje skarbowe o łącznej wartości 10 mln EUR oraz 3-miesięczne bony skarbowe o wartości 36,4 mln EUR.

3-letnie obligacje skarbowe, sprzedano za 30 mln MKD z klauzą walutową o stopie zwrotu 5,008 %. Natomiast 5-letnie papiery wartościowe, bez klauzuli walutowej, zostały sprzedane za 570 mln MKD o stopie zwrotu 5,7 %.

3-miesięczne bony skarbowe mające klauzulę walutową, zostały sprzedane za 995 mln MKD, posiadają wartość kuponu odsetkowego 3,9 %. Natomiast te dokumenty, które zostały sprzedane za 1,246 mld MKD, miały oprocentowanie 4%.

Podaż była taka sama jak popyt, oprócz 3-miesięcznych obligacji skarbowych, których oferowana wartość wynosiła 50 mln MKD, a ostatecznie zostały sprzedane za 30 mln MKD.

Sprzedaż wymienionych papierów wartościowych została przeprowadzona na zlecenie rządu przez Bank Narodowy Macedonii (NBRM).

Bony skarbowe, które są krótkoterminowe do 1 roku, kupują banki. Natomiast obligacje skarbowe z terminem płatności od 5-u do 7-u lat, kupują fundusze emerytalne.

Tego roku, ze względu na recesję, macedoński rząd powiększa swoje zadłużenie. W tym roku (2012) ilość aukcji była większa od tych sprzed roku i dwóch lat.

Źródła: plusinfo.mk, daily.mk.

About Justyna Irla

KOMENTARZE