Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 rok
mia.mk

Macedonia: Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 rok

Rząd Macedonii przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Planowane przychody mają wynieść 2,5 mln EUR, a wydatki – 2,86 mln EUR. Według przewidywań rządu wzrost gospodarczy osiągnie 3,2%, inflacja dojdzie do poziomu 3,3% a deficyt 3,5% i zostanie pokryty dzięki krajowym i zagranicznym pożyczkom.

W budżecie na przyszły rok od października zaplanowane zostały liczące 5% podwyżki wynagrodzeń w sektorze administracyjnym, co będzie kosztowało Skarb Państwa 5,7 mln EUR. Emerytury oraz świadczenia socjalne wzrosną w marcu również o 5 %. Na subwencje władza przeznaczy 140 mln EUR.

Ważną pozycję w budżecie stanowią inwestycje kapitałowe – są o 20% wyższe niż rok temu. Większość z nich, bo 55 mln EUR przeznaczona zostanie na infrastrukturę dróg i kolei. Kolejne duże inwestycje planowane są w sektorze edukacyjnym i wynoszą 39 mln EUR.

Podczas posiedzenia, na którym przyjęto projekt budżetu na przyszły rok, rząd zatwierdził też poprawki do budżetu na ten rok. Dodane zostały środki przeznaczone na fundusz emerytalny w wysokości 21 mln EUR oraz na Ministerstwo Edukacji w wysokości 7 mln EUR.

Rząd przyjął także fiskalną strategię na okres 2014-2016. Według dokumentu PKB w roku 2015 wzrośnie o 3,8% a rok później o 4,5%. Inflacja utrzyma się na poziomie 3% a deficyt zmniejszy się z 3,2% do 2,6%. Dług pozostanie umiarkowany i w 2016 roku utrzyma się na poziomie 37,6%.

Projekt czeka obecnie na zatwierdzenie przez parlament.

Źródła: sitel.com.mk, kurir.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE