Home / Bałkany / BiH / Sarajewo zaprezentowane w Brukseli pośród 200 najbardziej obiecujących europejskich regionów
httpec.europa.euesfBlobServletmode=displayPicture&photoId=1029

Sarajewo zaprezentowane w Brukseli pośród 200 najbardziej obiecujących europejskich regionów

Przedstawiciele Kantonu Sarajewo również w tym roku reprezentowali swój region podczas „Open Days” – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbywał się dniach 7-10 października w Brukseli. W czasie trwania 11. edycji tego wydarzenia swój potencjał przedstawiło ok. 200 najbardziej obiecujących europejskich regionów.

Jeden z przedstawicieli Kantonu Sarajewo, Dino Elezović, podczas konferencji pt. „Strategie Europejskiej Terytorialnej Współpracy 2014-2020″ zorganizowanej przez Parlament Europejski podkreślił, że BiH to kraj, który z powodu swojego położenia geograficznego, bogatych zasobów naturalnych, wykwalifikowanych pracowników jest znakomitym miejscem dla zagranicznych inwestycji. Zgodnie z jego słowami, niezgodności na szczeblu państwowym nie powinny wpłynąć na przerwanie dialogu w ramach europejskiej współpracy makroregionalnej. Wg niego, BiH musi być częścią makroregionalnych strategii takich jak Strategia Dunajska czy inicjatywa adriatycko-jońska, w które są zaangażowane niemieckie, włoskie czy chorwackie regiony.

Przedstawiciele Kantonu Sarajewo podczas dni otwartych w Brukseli przyjęli burmistrzów miejscowości Mostar, Široki Brijeg, Jablanica, Konjic i Nevesinje, którzy dzięki działaniom Regionalnej Agencji Rozwoju Hercegowiny (REDAH) również odwiedzili Brukselę. Podczas jednego ze spotkań została im przedstawiona oferta współpracy z przedstawicielstwem Kantonu Sarajewo w Brukseli, które może być głosem nie tylko tego regionu, ale także wspierać lokalne władze z całej BiH. W trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli odbywały się rozmowy z przedstawicielami politycznych delegacji regionów z Polski, Czech i Węgier – została przez nie wyrażona chęć do nawiązania ściślejszej współpracy z Kantonem Sarajewo.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE