Home / Bałkany / BiH / Seminarium w Sarajewie: Jak uzyskać milion euro z funduszy UE?

Seminarium w Sarajewie: Jak uzyskać milion euro z funduszy UE?


Organizacja „Apriori BiH” wraz z reprezentantami lublańskiej firmy „RR&Co. Knowledge Centre” 7 marca 2012 rozpoczęli dwudniowe seminarium pn. „Pierwsze kroki w kierunku dotacji UE w Bośni. Milion dla dobrych pomysłów”, w którym udział potwierdziło 34 przedstawicieli państwowych i prywatnych przedsiębiorstw, instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych. Celem seminarium jest przedstawienie wszystkich możliwości uzyskania dotacji, a także metod przygotowania projektu, który ma szansę otrzymać dofinansowanie z funduszy UE.

Konsultant firmy „RR&Co.” Ivica Ilić uważa, że organizacje posiadają wystarczającą wiedzę do ubiegania się o fundusze z UE, szczególnie ze środków Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Jest to jednak tylko część możliwości dostępnych dla BiH – z tego też względu podczas seminarium zostaną przedstawione inne programy rozwojowe UE, jak np. Siódmy Program Ramowy Badań i Rozwoju.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają po jego zakończeniu certyfikat firmy „RR & Co.”

Źródło: dnevniavaz.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE