Home / Przegląd gospodarczy / Serbia: 3 – 9 września 2012 r.

Serbia: 3 – 9 września 2012 r.

Serbskie firmy w rankingu Deloitte

Aż 11 serbskich firm znalazło się w rankingu Deloitte. Ranking przedstawia 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej i Wschodniej według przychodów osiągniętych w 2011 r. Najwyższą pozycję zajęła serbska firma EFT na 67. miejscu,  przychody w minionym roku wyniosły 2,2 mld EUR. Drugie miejsce wśród serbskich spółek zajęła Naftna Industrija Srbije na 89. miejscu rankingu, kolejno uplasowała się Elektroprivreda Srbije (EPS) na 99. miejscu. (beta.rs)

 

Serbia na 95. miejscu w raporcie konkurencyjności

W tegorocznym globalnym raporcie konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Serbia uplasowała się na  95. miejscu,  czyli bez zmian względem ubiegłego roku. Stosowana przez WEF punktacja opiera się na 12 kategoriach – tzw. filarach konkurencyjności do których należą m.in.: inwestycje, infrastruktura, równowaga ekonomiczna, zdrowie i edukacja. Raport stosowany w celu określenia zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Na negatywny wynik Serbii wpłynęła przede wszystkim niestabilna sytuacja makroekonomiczna, pogłębiająca się inflacja oraz zadłużenie państwa. (24sata.rs)

 

Wzmocnienie współpracy serbsko-brytyjskiej

W zakresie współpracy handlowej ostatnie miesiące przyniósł znaczący przyrost obrotów między Serbią a Wielką Brytanią. Ogólna wartość obrotów handlowych, wg danych brytyjskiego Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS) wyniosła 100 mln EUR. Szczególne znaczenie dla brytyjskich inwestorów stanowi sektor bankowy oraz rolnictwo. (rts.rs)

 

Rosja wypłaca kredyt

Serbia i Rosja podpisały w Moskwie protokół przewidujący udzielenie kredytu władzom Serbii w wysokości 300 mln USD.  W 2013 r. zostanie wypłacona kolejna transza pożyczki w wysokości 700 mln USD. Milan Bačević, Minister Zasobów Naturalnych, Górnictwa i Planowania Przestrzennego Serbii, zapowiedział, że kwestia spłaty kredytu jest nadal otwarta. (rts.rs)

 

Prezydent Serbii oraz prezes EBOiR odwiedzili fabrykę w Bečeju

Prezydent Serbii Tomislav Nikolić oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Suma Chakrabarti, wizytowali przedsiębiorstwo Victoria Group, właściciela fabryki Sojaprotein w Bečeju. Spotkanie to miało na celu zapoznanie się z obecnymi wynikami spółki Victoria Group, jej znaczeniem w branży rolniczej, rolą w eksporcie, jak również z realizowanymi i planowanymi inwestycjami.

 

Ofensywa ustawodawcza Ministerstwa Finansów i Gospodarki Serbii

Ministerstwo Finansów i Gospodarki Serbii zapowiada istotne zmiany ustawodawcze. Według informacji udzielonych przez sekretarza stanu Vlajko Senicia, już we wrześniu ma zostać przyjęta ustawa dotycząca przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów przedsiębiorstw publicznych oraz ustawa kominowa w sektorze publicznym. Jak podkreślił Senić obie ustawy umożliwią profesjonalizację stanowisk kierowniczych i poprawę efektywności pracy przedsiębiorstw publicznych.

 

Do końca 2012 r. inflacja na poziomie 10%

Serbscy ekonomiści zapowiadają spadek PKB do końca 2012 r. o 2,5% oraz wzrost inflacji do 10%. W okresie od maja do lipca odnotowano spadek aktywności sektora wytwórczego o 6%. Przeciętne wynagrodzenie w badanym okresie zmniejszyło się o 2,7%, wyniosło 41.180 RSD. (mondo.rs)

 

Rozwój spółki RWE w Serbii

Władze Serbii podpisały memorandum w kwestii partnerstwa strategicznego pomiędzy spółką Elekroprivreda Srbije oraz niemiecką spółką, które ma na celu zapewnienia stabilnego i ciągłego rozwoju przemysłu energetycznego w Serbii. Niemiecka spółka RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. (beta.rs)

 

Nowa fabryka w Suboticy

W Suboticy powstała fabryka systemów chłodzenia silnika, która jest częścią niemieckiej spółki Kontinental AG. Zakład specjalizuje się w projektowaniu, modernizacji oraz produkcji wymienników ciepła dla przemysłu samochodowego. Wartość inwestycji wyniosła 10,7 mln EUR.  (beta.rs)

 

Potrzebne pieniądze na wykupienie terenów pod budowę Korytarza 10

Przedstawiciele przedsiębiorstwa Putevi Srbije ogłosili, że wykup terenów pod budowę Korytarza 10 i odcinka autostrady do Czarnogóry kosztować będzie łącznie 12,7 mln EUR. Jednocześnie poinformowali, że zwrócili się do Ministerstwa Finansów o pilne przeznaczenie niemal 6,7 mln EUR z tej sumy na spłatę długów byłym właścicielom gruntów, które powstały w wyniku nieuwzględnienia środków na wywłaszczenia w budżecie na 2012 rok.

 

Opracowała: Karolina Maciąga

About Karolina Maciaga

KOMENTARZE