Home / Przegląd gospodarczy / Serbia: 15 – 21 października 2012 r.

Serbia: 15 – 21 października 2012 r.

Spodziewane inwestycje Emiratów w serbską gospodarkę

Wstępne deklaracje dotyczące współpracy gospodarczej między Serbią a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi padły podczas wizyty przedstawicieli serbskiego rządu w Abu Dabi. Wicepremier i minister obrony Aleksandar Vučić oraz minister finansów i gospodarki Mladjan Dinkić spotkali się z głową państwa, szejkiem Mohammedem bin Zayed al Nahyanem, by rozmawiać o możliwościach współpracy w zakresie obrony i postępów w stosunkach gospodarczych obu państw.

 

Niemcy udzielą Serbii 81 mln EUR pomocy finansowej

Na mocy podpisanego Protokołu o współpracy Niemcy przyznały Serbii 81 mln EUR pomocy finansowej na projekty dotyczące energetyki, infrastruktury, rozwoju demokracji i usprawnienia administracji publicznej. Do tej pory Niemcy udzieliły Serbii pomocy finansowej w wysokości 1,2 mld EUR, nie wliczając w to środków finansowych przekazanych w oparciu o protokół.

 

3 mld EUR kredytu EBOiR dla krajów Europy Południowo-Wschodniej

EBOiR w przyszłym roku przeznaczy 3 mld EUR kredytu na pomoc krajom Europy Południowo-Wschodniej, które najbardziej ucierpiały za sprawą kryzysu w strefie euro. Bank chce skupić się na pomocy udzielonej sektorowi bankowemu i prywatnemu, a także doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia poprzez inicjowanie dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg i linii kolejowych.

 

Inflacja w Serbii wciąż rośnie

Według danych Urzędu Statystycznego Republiki Serbii, we wrześniu br. ceny produktów i usług były o 2,3% wyższe niż w sierpniu, natomiast w stosunku rocznym inflacja wyniosła 10,3%. Ekonomiści szacują, że w listopadzie może ona osiągnąć 12%. W świetle tych danych prognozy MFW dla inflacji w 2012 r. w Serbii, która miała nie przekroczyć 5,9 %, wydają się dość optymistyczne. Tak wysoki wskaźnik inflacji stawia Serbię w czołówce europejskiej listy.

Dług publiczny na koniec września – 55,4% PKB

Pod koniec września dług publiczny Serbii wyniósł 15,85 mld EUR, czyli 1,823 mld RSD, i sięgnął poziomu 55,4% PKB, ogłosiła Agencja Długu Publicznego. Wzrost długu publicznego wyrażonego w euro jest konsekwencją zmiany sposobu przeliczania długu publicznego – powrotu do reguły, żeby wartość zdyskontowanych papierów wartościowych obliczać według ich nominalnej wartości, co powiększyło kwotę długu o 382,76 mln EUR. Natomiast zmniejszenie kwoty długu publicznego wyrażonego w dinarach zostało spowodowane umocnieniem się kursu serbskiej waluty w stosunku do euro i dolara.

 

Chińska firma zainteresowana budową obwodnicy wokół Belgradu

China Communication Construction, która buduje obecnie most w Belgradzie, jest zainteresowana budową obwodnicy wokół stolicy, a także uczestnictwem w realizacji Korytarza 11. Informację tę podał serbski rząd po spotkaniu premiera Serbii Ivicy Dačicia z delegacją z Chin.

 

Serbia: Wsparcie dla producentów ekologicznej energii

Na konferencji „Szlaki energetyczne w regionie oraz korzystanie z odnawialnych źródeł” minister ds. energetyki Zorana Mihajlović ogłosiła, że utrzymane zastaną korzystne taryfy dla przedsiębiorstw produkujących energię ekologiczną, jednak należy się spodziewać zmian w tym obszarze. Chodzi o zwiększenie kwot dostarczanej energii, przy jednoczesnym przyspieszeniu procedury zakupu energii.

 

Rosjanie jedynymi zainteresowanymi Hutą Smederevo

Do przetargu na partnera strategicznego dla Huty Smederevo zgłosiła się tylko jedna spółka zależna Uralvagonzavod z Rosji, poinformowała serbska Agencja Prywatyzacyjna. W styczniu br., rząd serbski odkupił hutę za symbolicznego dolara od amerykańskiej US Steel, która wycofała się z niej z powodu dużych strat finansowych. Belgrad ogłosił przetarg na partnera strategicznego 18 kwietnia, a następnie dwukrotnie przedłużał jego termin. Do 10 września zgłosiły się trzy firmy – Ural Mining & Metalurgical z Rosji, United Plzen z Luksemburga i Donieck Steel Group z Ukrainy, ale przetarg okazał się nieudany. Ze względu na spadek popytu na rynkach krajowym i zagranicznych, na początku lipca produkcja w hucie została tymczasowo zawieszona. (seebiz.eu)

 

Wkrótce połączenie czarterowe Belgrad – Mińsk

Serbia i Białoruś wkrótce podpiszą nowe porozumienie o ruchu lotniczym, które ma ustanowić bezpośrednie połączenie czarterowe między Belgradem a Mińskiem, z możliwością jej przedłużenia do Petersburga, postanowiono na spotkaniu ministra transportu Milutina Mrkonjicia i białoruskiego ambasadora w Serbii Władymira Czauszewa. Utworzono też komisję roboczą, która przygotują analizę na temat ekonomicznych aspektów całego projektu, na podstawie której oba rządy zweryfikują porozumienie, które może znacząco przyczynić się do wzrostu ruchu pasażerskiego i wymiany gospodarczej między krajami. (seebiz.eu)

 

Piątek na giełdzie: Holding Energoprojekt przyciąga najwięcej uwagi

Największy obrót akcji z rynku regulowanego miał w piątek Energoprojektu (ENHL), który osiągnął obrót o wartości 37,4 mln RSD (EUR). Cene akcji wzrosły o 0,97% i na zamknięciu kosztowały 518 RSD (EUR) za sztukę. Skarb Państwa, który posiada zaledwie 33,57% akcji Energoprojektu, przygotowuje Radę Nadzorczą i Komitet Wykonawczy Zgromadzenia Akcjonariuszy do odkupu 66,43% udziałów w firmie od małych i dużych akcjonariuszy, za ok. 12 mln EUR. Na podstawie nowej uchwały, małym akcjonariuszom odebrano faktyczne prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu. Belgrad był już przygotowania do sprzedaży „Energoprojektu” kanadyjskiej firmie „Lavalin”, która zrezygnowała z zakupu, ponieważ nie chciała kupić tylko mniejszościowych udziałów Państwa, ale również od drobnych akcjonariuszy, by móc kontrolować firmę. (seebiz.eu)

 

Opracował: Łukasz Fleischerowicz

 

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE