Home / Przegląd gospodarczy / Serbia: 23-29 stycznia 2012 r.

Serbia: 23-29 stycznia 2012 r.

29 stycznia 2011 r.
Otwarcie firmy nawet za 1 EUR
Od 1. lutego w Serbii będzie możliwe otwarcie swojej firmy już za równowartość 1 EUR. Kapitał zakładowy będzie musiał być wykazany w dinarach. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi teraz około 38 tys. EUR. Nowe prawo usuwa podział na zamknięte i otwarte spółki akcyjne. Opłaty naliczane przez serbską Agencję Rejestru Przedsiębiorczości pozostają bez zmian, jednakże wprowadzone zostaną nowe opłaty za usługi, które wynikają z wprowadzanego prawa, tj. rejestracja statutu i umowy spółki oraz opłaty za nowe usługi elektroniczne. Nowe prawo przewiduje, że tylko krajowe przedsiębiorstwa mogą zarządzać innymi przedsiębiorstwami. (rs.seebiz.eu)

28 stycznia 2011 r.
Belgrad otworzył serbską fabrykę telewizorów LCD
Serbska firma WEG Technology otworzyła fabrykę telewizorów LCD/LED Železnik pod Belgradem. Inwestycja pochłonęła 6 mln. EUR i zatrudniać będzie docelowo około 500 pracowników. Firmie WEG Technology z Funduszu za rozwój przekazano 2,5 mln. EUR. Obecnie pracuje w niej 35 ludzi, którzy zajmują się montażem telewizorów LCD. W przyszłości podbelgradzka firma planuje produkować również odbiorniki telewizji kablowej, klimatyzatory i odkurzacze, które w większości przeznaczone będą na eksport do krajów sąsiednich. Firma WEG od 15 lat z powodzeniem działa na rynku, a przed 6 laty wylansowała markę WEG wśród sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń technicznych. (balkans.com)

27 stycznia 2011 r.
Rząd Serbii kupił hutę „Železara Smederevo” za 1 dolara
Rząd Serbii odkupił hutę „Železara Smederevo” od amerykańskiej firmy „US Steel” za 1 dolara. „US Steel” wycofało się z Serbii z powodu ekonomicznego kryzysu. Rząd serbski nie planuje być długoterminowym właścicielem huty – na swoje miejsce poszukiwać będzie nowego partnera strategicznego. Już dłuższy czas spekulowano o tym, że „US Steel” opuści Serbię i Smederevo z powodu wielkich strat jakie ponosiło. Według sprawozdania finansowego z 2010 r. „US Steel” posiadał deficyt w wysokości 150 mln. EUR,  zaś we wrześniu 2011 r. 55,6 mln. EUR. Po tych informacjach rząd serbski zapowiedział, że aktywnie włączy się w rozwiązywanie problemu smederwskiej huty, która jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w całej serbskiej gospodarce. Zamknięcie zakładów pracy w Smederevie zostawiłoby bez pracy około 5.500 pracowników oraz około tysiąca innych osób związanych z działalnością firmy. (rs.seebiz.eu)

26 stycznia 2011 r.
„Telekom Srbija” w 100% państwowy
Dokument w sprawie transferu 20% akcji „Telekom Srbija”, które były własnością greckiej firmy OTE, został podpisany w obecności prezydenta  Serbii Borisa Tadicia i premiera Mirka Cvetkovicia. Po odkupieniu akcji w cenie 380 mln. EUR „Telekom” stał się w 100% państwową firmą. „Telekom Srbija” został utworzony w 1997 r. przez „JP PTT Srbija”.  Tego samego roku 49% akcji zostało sprzedanych: 20% greckiej spółce „OTE”,a 29% kupiło „Telekom Italija”. 6 lat później poprzez odkupienie włoskich udziałów „PTT” stał się właścicielem 80% akcji. Następnie właścicielem stało się państwo serbskie. (balkans.com)

„Komercijalna banka” – kapitalizacja lub sprzedaż
Z powodu deficytu budżetowego i możliwości zwiększenia przez Serbię planowanego długu publicznego MFW pośrednio skrytykował rząd proponując, by ten zmniejszył inwestycje. Jedną z nich było podwyższenie kapitału „Komercijalne banke”. W ciągu tego roku rząd przewiduje dokapitalizowanie tego banku o 110,5 mln. EUR. W przypadku gdy państwo nie wykorzysta swojego prawa do podwyższenia kapitału, EBOiR uzyskałaby 51,54% własności. Obecny gubernator uważa, że dobrze jest kiedy banki działają niezależnie od wydarzeń na światowych rynkach finansowych i posiadają większy krajowy udział. Szacuje się, że do końca 2015 r. państwo sprzeda swoje udziały. (balkans.com)

25 stycznia 2011 r.
Wymiana handlowa między Serbią i Rosją w 2011 r. wzrosła o 22%
Wartość całkowitej wymiany handlowej pomiędzy Serbią i Rosją w 2011 r. wyniosła ponad 2,5 mld. EUR i odnotowała 22% wzrost w porównaniu z rokiem 2010, poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza Serbii (Privredna komora Srbije). Eksport z Serbii powiększył się o około 49%, a jego wartość nominalna wyniosła 604,4 mln EUR. Import z kolei zanotował wzrost o około 16% do poziomu prawie 1,9 mld. EUR. Ujemne saldo Serbii w handlu z Rosją wyniosło prawie 1,3 mld EUR. 70% serbskiego importu stanowi energia. Stosunek eksportu do importu wyniósł 32%. Rosja, z udziałem około 6,7%, jest szóstym partnerem Serbii w eksporcie, a pierwszym w imporcie z udziałem około 12,8%. Najczęściej eksportowane z Serbii są dywany, tapety, jabłka, akumulatory ołowiowe, rury miedziane, gumy i leki. Z Rosji z kolei importowana jest nafta, gaz, aluminium, propan, olej i papierosy. (rs.seebiz.eu)

24 stycznia 2011 r.
EBOiR obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego Serbii
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obniżył prognozowany wzrost serbskiej gospodarki w 2012 r. o 1 punkt procentowy do 1,1%. Prognoza wzrostu gospodarczego w październiku 2011 r. wynosiła 2,1%, jednakże została obniżona do 1,1%. Według EBOiR mimo tego, że serbska gospodarka się stabilizuje, jej wzrost nadal jest niski. Wzrost ekonomiczny w 2011 r. jest oszacowany na około 2% jednak w 2012 najprawdopodobniej będzie niższy (inflacja pod koniec r. 2011 spadła do 7%). Przedwyborcze zwiększenie się sprzedaży może krótkotrwale przyczynić się do gospodarczego wzrostu, jednakże ryzyko pozostaje – głownie ze względu na niestabilną euro i wyższą od sąsiednich państw inflację. (rs.seebiz.eu)

23 stycznia 2011 r.
Serbia odnotowała pierwszą nadwyżkę handlu z Chorwacją od 2001 r.
Wymiana handlowa między Serbią i Chorwacją w 2010 r. wyniosła 538,5 mln. EUR, przy czym deficyt po serbskiej stronie wynosił 63 mln. EUR. W roku 2011 sytuacja uległa zmianie – według podatków Biura współpracy regionalnej Izby Gospodarczej Serbii (Biro za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije) ten kraj w pierwszych 11 miesiącach zeszłego roku wyeksportował do Chorwacji towar o wartości około 328 mln. EUR, a zaimportował za 318 mln. EUR notując nadwyżkę w handlu w wysokości 9,9 mln. EUR. Struktura serbskiego eksportu do Chorwacji nie jest jednak korzystna, ponieważ dominują w niej surowce i półprodukty. Chorwackie firmy zainwestowały w Serbii ponad 500 mln. EUR w roku 2000. Najważniejszymi inwestorami byli Agrokor, Lura, Našicecement, Vindija i Pevec. (seebiz.eu)

Opracowała: Marta Kaliszewska

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE