Home / Przegląd gospodarczy / Serbia: 4 – 10 marca 2013 r.

Serbia: 4 – 10 marca 2013 r.

dinari

Spotkanie ministrów regionu: Aflotoksyny w mleku pod kontrolą

Właściwi ministrowie Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny i Macedonii, Goran Knežević, Tihomir Jakovina, Mirko Šarović i Ljupčo Dimovski oznajmili na spotkaniu w Belgradzie, że sytuacja związana ze wzrostem koncentracji rakotwórczych substancji, aflotoksyn w mleku jest pod kontrolom i podejmą niezbędne środki w celu rozwiązania tego problemu.

 

Znaczne wsparcie finansowe dla pszczelarzy

W tym roku przewidziano wsparcie dla pszczelarzy w łącznej wysokości 200 mln RSD, co indywidualnemu bartnikowi przyniesie 500 RSD od ula. Wsparcie finansowe związane jest z podziałem środków przeznaczonych na rolnictwo oraz rozwój wsi. Przewiduje się, że wsparcie finansowe wzmocni pozycję pszczelarstwa w Serbii, a także zachęci pszczelarzy do rozbudowy pasiek oraz do produkcji miodu.

 

Jugoremedija znów zacznie produkować leki

Produkcja leków w Jurgomediji w Zrenjaninie zostanie wznowiona dzięki wkładowi finansowemu słowackiej firmy farmaceutycznej Imuna. Przed Słowacką firmą stoi zadanie kupienia nowego sprzętu, który będzie posiadał wymagane certyfikaty oraz odnowienie licencji na produkcję leków. Według Branislava Markusza, prezesa zarządu Jugoremediji do wznowienia produkcji może dojść za trzy miesiące.

 

Pogłębienie współpracy Serbii i Palestyny

Istnieją duże możliwości pogłębienia współpracy gospodarczej między Palestyną a Serbią, ocenili serbscy funkcjonariusze w rozmowie z palestyńskim Ministrem gospodarki Jawad Nadžija. Kraje planują zawrzeć umowę o współpracy gospodarczej między Serbią i Palestyną, która ​​umożliwi utworzenie Międzyrządowego Komitetu ds. Gospodarki i Handlu, które przyczyni się do połączenia dwóch gospodarek. (mondo.rs)

 

Wybrano najlepsze marki w Serbii

Izba Gospodarcza, Ministerstwo Handlu i „Przegląd Gospodarczy” wybrały najlepszą firmę, znak handlowy i usługowy w Serbii. Wśród towarów codziennego spożycia w kategorii dla najlepszej firmy żywnościowej nagrodzono Bambi Banat z Belgradu oraz wśród napojów nagrodzono markę Nektar z Bački Palanki. Tytuł najlepszej marki otrzymał Fiat Automobil Srbije z Kragujvaca. (mondo.rs)

 

Połowa należności podatkowych nie do ściągnięcia

Całkowite zadłużenie podatkowe gospodarki i obywateli Serbii do końca 2012 r. wynosiło około 1,025 mld RSD, z czego odsetki wynoszą 667,9 mld, zapowiedział Ivan Simić Pełnomocnik Dyrektora serbskiej administracji podatkowej. Z tej kwoty nieściągalne jest 573,6 mld RSD długu jako kredytobiorców skreślonych z rejestru, lub w stanie upadłości lub likwidacji. (glas-javnosti.rs)

 

Belgradzkie lotnisko drugie w Europie i trzecie na świecie

Belgradzkie lotnisko „Nikola Tesla” znalazło się na 2 miejscu w Europie i 7 na świecie  pod względem komfortu i nowoczesności. Oceny dokonali podróżnicy, którzy wypełnili ankietę stworzoną przez agencję „Edreams” zajmującą się rezerwacjami biletów lotniczych. W badaniach tych wzięło udział ponad 14 mln osób.

 

UE będzie wspierać zatrudnienie na Bałkanach

Komisarz UE, zapowiedział program wspierający państwa kandydujące do członkostwa w UE w zakresie zmniejszenia bezrobocia. File powiedział, że kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej miał szkodliwy wpływ na Bałkanach Zachodnich, co wpłynęło na wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zubożenia i pogorszenia warunków biznesowych ze względu na słabą praworządność i wysoki poziom „szarej gospodarki”. (mondo.rs)

 

Opracowała: Karolina Maciąga

About Karolina Maciaga

KOMENTARZE