Home / Polityka / Polityka regionalna / Serbia a rozwój regionalny

Serbia a rozwój regionalny

W serbskim parlamencie zorganizowano dziś konferencję „Nowa polityka regionalna i europejskie doświadczenia”. Tematem przewodnim spotkania był rozwój regionalny Serbii, a głównymi panelistami szef Delegacji UE w Serbii Vincent Degert, przewodniczący Grupy roboczej ds. Bałkanów Zachodnich przy Komitecie Regionów Franz Shausberger oraz podsekretarz stanu w kancelarii premiera Verica Kalanović.
Najważniejsze ustalenia konferencji to:
– wyrównywanie różnic między regionami;
– zwiększanie roli polityki regionalnej i władz lokalnych w procesie integracji z UE;
– efektywne wykorzystywanie pomocy przedakcesyjnej.
Zdaniem Degerta, działania serbskich władz w zakresie polityki regionalnej zmierzają w dobrym kierunku, ale wciąż większość z nich koncentruje się na Belgradzie i większych miastach, a inwestycje wokół budowy Korytarza 10. Dlatego też, należy jak najszybciej ustanowić system audytu środków pomocowych oraz usprawnić koordynację między ministerstwami, które nimi dysponują, zauważa Degert. Nie bez znaczenia, jego zdaniem, będzie także zaktywowanie do prac nad projektami podmiotów na poziomie lokalnym. A jest o co się starać – w budżecie UE na lata 2014-20 ma się znaleźć ponad 300 mld euro na pomoc najbiedniejszym regionom.
Z kolei Shausberger dynamikę integracji Serbii z UE uzależnił od efektywnego dostosowywania prawa unijnego na poziomie regionalnym, dodając że dużym ułatwieniem w tym procesie będzie wypracowanie własnego modelu regionalizacji i decentralizacji. Do słów Shausbergera nawiązała Kalanović, która stwierdziła, że bez regionalizacji Serbia nie poczyni znaczących postępów na drodze do członkostwa w UE.
– W Serbii jest wciąż wiele osób, które nie rozumieją istoty polityki regionalnej i jej znaczenia w Europie – stwierdziła Kalanović.
Po dwudziestu latach centralizacji, którą z wielką determinacją wprowadzano w Serbii w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, nie można oczekiwać spektakularnych sukcesów w implementacji założeń regionalizacji, ale – jak zapewnia Kalanović – obecne władze w Serbii nie zrezygnują z postawionych sobie celów w zakresie polityki regionalnej.
Zeszłoroczne badania opinii publicznej w Serbii wykazały, że 43% obywateli popiera proces decentralizacji i regionalizacji, 40% nie ma zdania w tej kwestii, a aż 14% nigdy nie słyszało o tych pojęciach. Te wyniki oraz ustalenia dzisiejszej konferencji świadczą o tym, jak wiele wyzwań wciąż stoi przed Serbią, która ma nadzieję uzyskać status kandydata do UE już za miesiąc.

 

Źródło: euractiv.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE