Home / Bałkany / Serbia a Unia Europejska: Początek negocjacji akcesyjnych 21 stycznia
Sztefan Fuele

Serbia a Unia Europejska: Początek negocjacji akcesyjnych 21 stycznia

We wtorek 17 grudnia komisarz UE ds. rozszerzenia Stefan Fuele poinformował, że negocjacje akcesyjne z Serbią rozpoczną się 21 stycznia 2014 roku. Warunkiem powodzenia negocjacji UE z Serbią jest postęp w normalizacji stosunków Serbii z Kosowem. Decyzję podjętą na wtorkowym spotkaniu ministrów ds. europejskich oficjalnie potwierdził w piątek 20 grudnia przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Państwa członkowskie dostrzegły nadzwyczajny postęp dialogu Belgradu i Prisztiny – powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Podczas negocjacji, Serbię reprezentować będzie premier, minister ds. integracji europejskiej oraz główny negocjator. Ze strony unijnej negocjacje będzie prowadzić przedstawiciel kraju sprawującego aktualnie unijną prezydencję oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Podczas pierwszej międzyrządowej konferencji Serbia – UE zaplanowanej na 21 stycznia, Unię reprezentować będzie Grecja. – Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi – powiedział premier Grecji Antonis Samaras.  Grecja obejmuje półroczną unijną prezydencję 1 stycznia.

Negocjacje akcesyjne pomiędzy Belgradem i Brukselą polegające na ustaleniu czasu i warunków, na których serbskie przepisy mają zostać dostosowane do prawa unijnego, rozplanowane zostały na 35 rozdziałów: 1. Swobodny przepływ towarów, 2. Swobodny przepływ pracowników, 3.Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, 4. Swobodny przepływ kapitału, 5. Zamówienia publiczne, 6. Prawo o spółkach, 7. Prawo własności intelektualnej, 8. Polityka konkurencji, 9. Usługi finansowe, 10. Społeczeństwo informacyjne i media, 11. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, 12. Bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i sanitarna, 13. Wędkarstwo, 14. Polityka transportowa, 15. Energetyka, 16. Opodatkowanie, 17. Polityka gospodarcza i walutowa, 18. Statystyka, 19. Polityka społeczna i zatrudnienie, 20. Przedsiębiorczość i polityka przemysłowa, 21. Sieci transeuropejskie, 22. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów polityki strukturalnej, 23. Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, 24. Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, 25. Nauka i badania naukowe, 26. Edukacja i kultura, 27. Środowisko, 28. Ochrona konsumentów i ochrona zdrowia, 29. Unia celna, 30. Stosunki zewnętrzne, 31, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony, 32. Kontrola finansów publicznych, 33. Przepisy finansowe i budżetowe, 34. Instytucje. 35. Inne

W przypadku Serbii, rozdział 35 dotyczyć będzie właśnie m.in. normalizacji stosunków z Kosowem. Według serbskiego dziennika „Politika”, do najważniejszych rozdziałów negocjacyjnych, mających priorytetowe znaczenie dla unijnych dyplomatów, należą rozdziały 23, 24 oraz właśnie rozdział 35. Jak twierdzą serbscy dziennikarze, właśnie te rozdziały zostaną otworzone jako pierwsze i postęp w tych kwestiach będzie monitorowany od początku do końca procesu akcesyjnego.

Ramy negocjacyjne wymuszają na państwie członkowskim określenie swoich granic geograficznych. Jednocześnie, stwierdza się, że stanowisko Serbii wobec statusu Kosowa nie powinno mieć wpływu na wprowadzenie w tym kraju europejskiego ustawodawstwa.

Źródła:politika.rs, politika.rs, reuters.com, europa.rs, novinite.com

 

About Joanna Berłowska

Ukończyła filologię serbską i chorwacką w Poznaniu, następnie przez dwa lata studiowała węgierski w Budapeszcie. Obecnie podróżuje po Europie Środkowej (także służbowo). Kiedy ma czas, pisze pracę magisterską o dwujęzycznych Węgrach w Wojwodinie. Od 2013 r. związana z redakcją portalu balkanistyka.org.
KOMENTARZE