Home / Kultura / Serbia: Będą zmiany w Ustawie o kulturze
ministerstwo kultury - blic.rs

Serbia: Będą zmiany w Ustawie o kulturze

Serbskie Ministerstwo Kultury nadal nie ogłosiło konkursu na sfinansowanie programów kulturalnych w 2014 roku, mimo iż wyznaczony w Ustawie o kulturze termin, upłynął 1 października. Z uwagi na jawne naruszenie prawa, członkowie związku Niezależna Kulturalna Scena Serbii (Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije – NKSS) postanowili podjąć działania, mające na celu rozwiązanie tego powtarzającego się co rok problemu. NKSS ze zrozumieniem podchodzi do trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, ma jednak świadomość, że finansowanie kultury jest możliwe niezależnie od budżetu państwa, jak ma to miejsce w innych krajach. W celu polepszenia sytuacji i umożliwienia rozwoju instytucji kulturalnych konieczne jest porozumienie się z władzami, dlatego też NKSS po raz kolejny wzywa Ministerstwo Kultury do podjęcia rozmów w tej sprawie.

Przedstawicielka związku – Milica Pekić, w wypowiedzi dla „Politiki”, podkreśliła, że rozwiązanie tego problemu jest istotne nie tylko dla sceny niezależnej, ale również dla pozostałych instytucji kulturalnych, których rozwój powinien stanowić priorytet. Zwróciła również uwagę na liczne niedociągnięcia i niejasności w samej formule konkursu. Wśród problemów wymienia między innymi utajniony proces wyboru członków komisji oraz opóźnienia w ogłaszaniu wyników. Ważną kwestią jest również zwlekanie z wypłatą przydzielonych środków. Pekić przypomniała, że przekazanie pieniędzy na rok 2013 miało miejsce dopiero jesienią.

Jako powód opóźnień Ministerstwo Kultury przytacza rozbieżności pomiędzy terminami wyznaczanymi przez Ustawę o kulturze, a tymi określonymi w Ustawie o budżecie. Niespójność tych dokumentów polega na tym, że według Ustawy o kulturze konkursy na finansowanie programów kulturalnych w kolejnym roku należy rozpisać do 1 października bieżącego roku, natomiast projekt ogólnego budżetu, w którym są przewidziane ramy wydatków na kulturę państwa ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Ministerstwo Kultury nadal nie udzieliło odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnej daty rozpoczęcia konkursu. Najprawdopodobniej zostanie on ogłoszony, gdy parlament zaakceptuje projekt budżetu Republiki Serbii na rok 2014.

Ministerstwo wyraziło wdzięczność związkowi NKSS za zwrócenie uwagi na problem i ogłosiło rozpoczęcie przygotowań szkicu zmian i uzupełnień obowiązującego, pełnego niedomówień i nielogicznego prawa. Prosi również, aby analizą istniejących przepisów zajęli się także inni działacze z sektora kultury. Na podstawie wykrytych błędów oraz propozycji zmian ma zostać stworzona nowa ustawa, która będzie w odpowiedni sposób wspierać zarówno ochronę dorobku kulturalnego, jak i powstawanie nowych dzieł.

 

Źródła: politika.rs, e-novine.com

About Pamela Rogala

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Fascynują ją procesy społeczne, podróże oraz poznawanie obcych kultur. Szczerze i bezgranicznie zakochana w Serbii.
KOMENTARZE