Home / Gospodarka / Serbia: Będzie ciąg dalszy współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym

Serbia: Będzie ciąg dalszy współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym

NBS-tanjug.rs

Europejski Bank Centralny (EBC) wraz z bankami centralnymi należącymi do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz Komisją Europejską, podjął w czwartek (31.01.) decyzję o przedłużeniu dwuletniego projektu współpracy z Narodowym Bankiem Serbii (NBS).

W trakcie projektu, który swój początek miał 1 lutego 2011 roku, osiągnięto wszystkie planowane rezultaty. Dlatego też będzie on przedłużony o kolejne 11 miesięcy, do 31 grudnia 2013 roku – podaje NBS. Dalsza współpraca ma na celu kontynuowanie procesu wzmacniania zdolności instytucjonalnych NBS, jak i przygotowania oraz wspierania w dążeniu do członkostwa w ESBC, po wstąpieniu Serbii do UE.

Współpraca skupi się na przygotowaniu strategii i procedur wewnętrznych zgodnych ze standardami banków centralnych UE. Dotyczyć będzie takich dziedzin jak: księgowości, finanse oraz technologie informacyjne, współpraca wpłynie także  na budowanie modelu i rozwój funkcji zarządzania kryzysowego w zakresie stabilności finansowej.

Pierwsza część projektu, która została przeprowadzona we współpracy z 21 bankami centralnymi, obejmowała jedenaście różnych obszarów: nadzór nad sektorem finansowym, ujednolicenie ustawodawstwa, liberalizację przepływów kapitałowych, zarządzanie rezerwami dewizowymi, ochronę konsumentów usług finansowych, wsparcie dla procesu akcesyjnego, analizę ekonomiczną i badania, statystyki, system płatności i stabilność finansową.

Przedłużenie projektu będzie prowadzone w ramach istniejącego budżetu, wynoszącego 2,5 mln EUR, które zostały przyznane z funduszy pomocy przedakcesyjnej UE (IPA). Projekt będzie realizowany we współpracy z Centralnym Bankiem Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Holandii, Węgier, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

 

Źródła: beta.rs, tanjug.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE