Home / Bałkany / Serbia bliżej UE jeszcze w tym półroczu?
European_Commission_flags

Serbia bliżej UE jeszcze w tym półroczu?

W ubiegłym tygodniu serbskie media poinformowały, że możliwe jest otwarcie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z Unią Europejską jeszcze w tym półroczu.

Powołując się na wypowiedź Ambasador Republiki Słowackiej w Serbii Dagmar Repčekovej, serbskie agencje prasowe poinformowały o możliwości podjęcia dalszych negocjacji w sprawie wejścia Serbii do Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że 1 lipca br. Słowacja przejęła od Holandii Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Repčekova zapowiedziała, że czterema priorytetami słowackiego przewodnictwa w 2016 roku będą działania mające na celu rozszerzanie Unii Europejskiej, realizowanie zrównoważonej polityki azylowej i migracyjnej, wzmocnienie gospodarcze Europy oraz budowanie nowoczesnego i jednolitego rynku.

Szczególnie w kontekście pierwszego celu Repčekova zapewniła, że jej kraj popiera serbskie dążenia do integracji z Unią Europejską. Zdaniem Ambasador, po otwarciu 23. i 24. rozdziału możliwe jest kontynuowanie negocjacji i podjęcie rozmów w zakresie rozdziału piątego, dwudziestego, dwudziestego piątego i dwudziestego szóstego. Dotyczą one zamówień publicznych, polityki przemysłowej, nauki i badań oraz edukacji i kultury. Repčekova podkreśliła, że krok ten będzie uzależniony przede wszystkim od stanu relacji serbsko-kosowskich i tego, czy Belgrad i Prisztina będą kontynuowały dialog. Przedstawicielka Słowacji powołała się na słowa premiera Vučicia, który 18 lipca br. mówił w Brukseli o gotowości Serbii do wznowienia rozmów z Kosowem.

Dagmar Repčekova wierzy, że Serbia zdoła odrobić swoje domowe zadanie i otworzy następne rozdziały negocjacyjne jeszcze podczas słowackiej prezydencji. Słowa Ambasador spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony serbskich polityków. Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego – Maja Gojković – podziękowała za wsparcie i wyraziła gotowość do dalszego działania. Dodała, że głównym celem serbskim w tym półroczu będzie podjęcie starań na rzecz otwarcia rozdziału 20., 25. oraz 26.

Dotychczas Serbii udało się rozpocząć rozmowy w ramach czterech z trzydziestu pięciu rozdziałów akcesyjnych; 14 grudnia 2015 roku Unia Europejska podjęła dialog na temat kontroli finansowej (rozdział 32.) oraz poprawy relacji z Kosowem (rozdział 35.). Następnie, 18 lipca 2016 roku udało się otworzyć kolejne dwa rozdziały negocjacyjne – 23. oraz 24., które obejmują zagadnienia sądownictwa, podstawowych praw, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Sprawa otwarcia rozdziałów 23. oraz 24. doprowadziła do zaostrzenia relacji na linii Zagrzeb – Belgrad. 8 kwietnia br. Chorwacja zablokowała rozpatrywanie tej kwestii na forum Komisji Europejskiej. Strona chorwacka domagała się wówczas zacieśnienia współpracy Belgradu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii w Hadze oraz poprawy sytuacji mniejszości chorwackiej w Serbii.

Zgodnie z Raportem przedstawionym przez Komisję Europejską w Brukseli 10 listopada 2015 roku, na dobrym etapie przygotowań znajdują się obecnie rozdziały poświęcone ochronie własności intelektualnej, kulturze, nauce i edukacji. Zdecydowanej poprawy wymagają jednak takie dziedziny, jak środowisko, rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich.

Serbia złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej pod koniec grudnia 2009 roku, natomiast status oficjalnego kandydata uzyskała 2 marca 2012 roku.

Na podstawie: tanjug.rs, blic.rs, psz.pl, ec.europa.eu; fotografia: commons.wikimedia.org

About Karolina Biegańska

Studentka magisterskich Studiów Wschodnich ze specjalizacją bałkańską w Studium Europy Wschodniej oraz Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Uniwersytecie Warszawskim. Wielbicielka podróżowania, kawy i filmów Miroslava Momčilovicia.
KOMENTARZE