Home / Gospodarka / Energetyka / Serbia: Budowa największej elektrowni słonecznej w Europie

Serbia: Budowa największej elektrowni słonecznej w Europie

Strategia energetyczna Unii Europejskiej na lata 2011-2020 zakłada zrealizowanie celów pakietu „3×20”, a mianowicie: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20% i wzrost efektywności energetycznej o 20%. Przy jednoczesnej decyzji Niemiec i Szwajcarii o zamknięciu części elektrowni atomowych znajdujących się na ich terenie, istnieje realna potrzeba budowy elektrowni słonecznych, które zaspokoją potrzeby energetyczne Europy.

Współczynnik promieniowania słonecznego w Serbii jest o 1/3 wyższy niż w krajach Europy Środkowej.  W porównaniu z Niemcami, dotychczasowym europejskim liderem w zakresie produkcji energii słonecznej, możliwości Serbii są większe o 40%. Dodatkowo kraj posiada wystarczające zasoby wodne do procesu wytwarzania energii oraz rozległe obszary ziemi nieprzydatnej dla rolnictwa. Atutem jest także rozwinięta infrastruktura służąca do przekazywania energii oraz podłączenie do kontynentalnych sieci energetycznych.

Potencjał ten postanowiła wykorzystać luksemburska kompania energetyczna Securum Equity Partners, która w 2013 r. na południu Serbii rozpocznie budowę największej europejskiej elektrowni słonecznej. Na ponad 3 tys. hektarów zostaną rozmieszczone panele wytwarzające 1000 MW (1 GW) mocy. Zdobycie wszystkich pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy parku słonecznego powinno zakończyć się w połowie 2013 r., a podłączenie go do istniejącego systemu dystrybucyjnego, co będzie następowało etapami, ma zakończyć się do 2015 roku.

Lokalizacja elektrowni zostanie wybrana w oparciu o moc promieniowania słonecznego i dopasowana do istniejących sieci przesyłowych serbskiego dostawcy energii – Elektromreža Srbije (EMS). Budowa inwestycji nie pochłonie terenów przeznaczonych pod uprawę rolną, podkreślają przedstawiciele Securum Equity Partners.

 

Tekst: moja.rs, securum-equity-partners.com, tłum. i red. Marta Szymankiewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE