Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Co druga kobieta pada ofiarą przemocy
end violence on women

Serbia: Co druga kobieta pada ofiarą przemocy

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Serbia jest państwem, które ratyfikowało Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Każdego roku serbskiej policji zostaje zgłoszonych ponad 20 000 przypadków dotyczących przemocy w rodzinie.

Koordynatorka belgradzkiej Poradni przeciw Przemocy w Rodzinie (Savetovalište protiv nasilja u porodici) Vesna Stanojević poinformowała, że w ciągu tego roku, w Serbii, życie straciło 76 osób, w tym 45 kobiet; odnotowano również 5 przypadków dzieciobójstwa.

- W zeszłym roku zabitych zostało 28 kobiet, w tym – 45, więc każdy komentarz jest zbędny – podkreśliła Stanojević.

Przedstawicielka serbskiego Biura Krajowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme) Irena Vojačkovaj-Solorano podaje, że – według statystyk UNDP z 2010 r. – 54 proc. kobiet w Serbii pada ofiarą przemocy.

Vojačkova-Solorano podała również, iż ocenia się, że około 60 proc. kobiet oraz dziewcząt na świecie jest ofiarami przemocy – fizycznej bądź psychicznej.

- Gdy przyjrzycie się liczbom, oznacza to, że 2 miliardy dziewcząt i kobiet na całym świecie pada ofiarą przemocy – powiedziała przedstawicielka serbskiego Biura Krajowego UNDP, dodając iż jest to sytuacja niedopuszczalna.

W Serbii, w ramach akcji walki z przemocą wobec kobiet w Belgradzie odbędzie się narodowa konferencja „Dužna pažnja u borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji”. Zapowiedziano uczestnictwo ministra sprawiedliwości Nikoli Selakovicia, ministra pracy oraz polityki społecznej Jovana Krkobabicia, ministra edukacji Tomislava Jovanovicia, przedstawicielki Biura Krajowego UNDP w Serbii Ireny Vojačkovej-Solorano oraz dyrektor Komendy Głównej Policji Milorada Veljovicia. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki oraz osiągnięcia w dziedzinie prewencji i ochrony kobiet przed przemocą w rodzinie; przyznane zostaną także donacje wspierające interwencyjne telefony zaufania.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet, Kobiece Niezależne Centrum (Autonomni ženski centar) zorganizuje w Belgradzie, na Trgu Republike, akcję „Potpisujem da…” („Podpisuję, że…”), do której planują przyłączyć się także partie polityczne. W Nowym Sadzie odbędzie się zebranie pod nazwą „Zajedno protiv nasilja nad ženama” („Razem przeciwko przemocy wobec kobiet”).

Źródło: akter.co.rs, beta.rs, rts.rs

About Agnieszka Prykiel

KOMENTARZE