Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Czy łapówkarstwo staje się coraz powszechniejsze?
korupcija-tanjug.rs

Serbia: Czy łapówkarstwo staje się coraz powszechniejsze?

Badania przeprowadzone w Serbii w sierpniu 2012 roku przez Transparency International wykazały, że 55% społeczeństwa uważa, iż korupcja w ich kraju zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Ta sama ankieta wykazała jednak również, że wzrósł odsetek obywateli, którzy przyznali się do dawania łapówek i wynosi on 26%. Na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek łapówkarstwa w innych krajach regionu: w BiH stanowi on 28%, w Macedonii zaś 17%. Nieco lepiej wygląda sytuacja w Bułgarii, gdzie wskaźnik ten wyniósł 8%, w Chorwacji zaś 4%.

Paradoksalne z pozoru wyniki badań w Serbii tłumaczy dyrektor Transparency Serbia (Transparentnost Srbija) Vladimir Goati, który zwraca uwagę, że w czasie przeprowadzania badań rozpoczęto kilka ważnych śledztw dotyczących afer korupcyjnych, stąd optymizm obywateli i dobra ocena działań władz w tym zakresie (zadowolenie z kroków podejmowanych przez władzę wyraziło 23% badanych, podczas gdy dla  innych państw Zachodnich Bałkanów odsetek ten wynosił 18%) . Jego zdaniem, taki wynik to przede wszystkim wyraz nadziei na poprawę sytuacji, niż rzeczywista przemiana.

Jako powody dawania łapówek mieszkańcy Serbii najczęściej wymieniali chęć szybszego załatwienia sprawy lub potrzebę wyrażenia wdzięczności.
Za najbardziej skorumpowane instytucje Serbowie uznali partie polityczne, sądownictwo, administrację publiczną oraz służbę zdrowia. Tuż za nimi uplasowały się parlament, policja, media i szkolnictwo. Za najmniej skorumpowane uznano zaś duchowieństwo i wojsko. Gotowość doniesienia o przestępstwach związanych z korupcją wyraziło 58% mieszkańców. Zaś ci, którzy nie wyrazili takiej chęci, jako powód podawali przekonanie, że nie zmieni to niczego. Dyrektor programowy Transparency Serbia Nemanja Nenadić uznał ten fakt za niezwykle groźny. Jego zdaniem należy przede wszystkim przekonać obywateli, że każde doniesienie o korupcji będzie odpowiednio zbadane.
– Według badań rocznie dochodzi do 600 000 przypadków korupcji, z czego obywatele ujawniają tylko 1%. Trzeba ten odsetek zwiększyć- dodaje Nenadić.

Źródła: politika.rs, rts.rs, tanjug.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE