Home / Gospodarka / Energetyka / Serbia: Czystszy Obrenovac za pieniądze z japońskiego kredytu

Serbia: Czystszy Obrenovac za pieniądze z japońskiego kredytu

Rząd Japonii przyznał przedsiębiorstwu Elektroprivreda Srbije (EPS) kredyt o wartości 246 mln euro na budowę systemu odsiarczania w elektrociepłowni „Nikola Tesla” w Obrenovacu. Umowa zostanie podpisana 15 listopada w Belgradzie, poinformował w sobotę dyrektor ds. ochrony środowiska Mihajlo Gavrić
Mowa o bardzo korzystnej pożyczce w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA), przyznanej Serbii po raz pierwszy, przewidującej piętnastoletni okres spłaty, pięcioletni okres karencji i stopę procentową 0,6%. Wartość projektu, który ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji dwutlenku siarki do atmosfery wynosi około 300 mln euro. Obok japońskiego kredytu, część pieniędzy, ok. 15%, zabezpieczy EPS.
Oczekuje się, że budowa systemu w elektrociepłowni „Nikola Tesla” rozpocznie się w 2013 roku i zostanie zakończona w czasie od 2,5 do 3 lat. Produktem ubocznym odsiarczania jest gips. Elektroprivreda Srbije mogłaby rocznie sprzedawać 400.000 ton gipsu, a jak twierdzi Gavrić, już teraz w tej sprawie prowadzone są rozmowy z większością dużych przedsiębiorstw. Problem odsiarczania mógłby zostać wkrótce rozwiązany także w elektrociepłowni „Kostolac B”, która czeka na podpisanie umowy na inwestycje o wartości 340 mln dolarów z chińskim EXIM bankiem. W poprzednim roku w projekty ekologiczne zainwestowano 139 mln euro – poprzez dotacje, fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej, jak i własne (krajowe) środki. Realizacja dotychczasowych projektów przyniosła widoczne rezultaty w poprawie jakości wody, powietrza i w zmniejszeniu szkodliwych gazów.
– Emisja dwutlenku siarki w elektrociepłowni „Nikola Tesla” została zmniejszona dziewięciokrotnie, to oznacza 88% redukcję, tlenków azotu trzykrotnie, podczas gdy produkcja substancji sypkich zmniejszyła się trzynastokrotnie, czyli o 92% – poinformował Gavrić.
Nieprzekraczalny termin wprowadzenia tych udogodnień przez EPS i spełnienia wszystkich norm dot. ochrony środowiska, zgodnie z umową ze Wspólnotą Energetyczną, przypada na grudzień 2017. Elektrownie, które nie dostosują się, mogą zostać zamknięte.
Jeżeli do tego czasu Serbia stałaby się członkiem wspólnoty, nie dostosowawszy pracy swoich elektrowni do warunków unijnych, musiałaby płacić bardzo wysokie kary – równie rocznemu przychodowi EPS (ponad 1,5 mld euro).
Aby wprowadzić przepisy unijne, w okresie do 2017 roku EPS musi zainwestować w ochronę środowiska ok. 1,2 mld euro, a z tego najwięcej – nawet i 455 mln – w projekty związane z odsiarczaniem w elektrociepłowniach „Nikola Tesla” i „Kostolac”.
Zapytany, o ile inwestycje ekologiczne podniosą wartość tego publicznego przedsiębiorstwa, Gavirć odpowiada, że nawet dwukrotnie w stosunku do rynkowej wartości spółki.
Wśród priorytetów EPS jest rekonstrukcja systemu transportu oraz usuwania popiołu i żużla, na co należy przeznaczyć 50 mln euro, wymiana pozostałych ekofiltrów, jak i oczyszczanie ścieków czy usuwanie oleju.
Na zakończenie tych ogromnych i kosztownych przedsięwzięć, EPS byłoby zwolnione z płacenia wysokich podatków za zanieczyszczanie środowiska naturalnego, które sięgają nawet 10 mln euro rocznie, czyli 25 razy więcej od kwoty uiszczanej przez strefę przemysłową w Pančevie.

Tekst: politika.rs, tłum. i red. Marta Szymankiewicz

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE