Home / Gospodarka / Handel / Serbia: Import i eksport w pierwszych czterech miesiącach br.

Serbia: Import i eksport w pierwszych czterech miesiącach br.

Z danych Urzędu Statystycznego Serbii wynika, że głównym partnerem eksportowym kraju w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku były Niemcy, do których wyeksportowano towar o wartości 424,3 mln EUR. Wiele serbskich firm dostarcza niemieckim producentom komponenty i półprodukty. To przede wszystkim przedstawiciele przemysłu maszynowego oraz elektrycznego. Oprócz Niemiec głównymi odbiorcami serbskich towarów są Włochy (337,6 mln USD) oraz Bośnia i Hercegowina (333,7 mln USD).
Urząd podał również dane dotyczące importu w analizowanym okresie. Głównym partnerem importowym Serbii jest Rosja. Wartość towarów importowanych z rynku rosyjskiego wyniosła 834,9 mln EUR. Kolejne miejsca w kategorii importerów zajmują Niemcy (649 mln USD) oraz Włochy (518,3 mln USD). Ekonomiści oceniają, że duży popyt na towary z zagranicy to efekt ożywienia gospodarczego.
Głównymi partnerami handlowymi są kraje, z którymi Serbia ma podpisaną umowę o wolnym handlu. Kraje Unii Europejskiej stanowią ponad połowę łącznego handlu zagranicznego. Największą nadwyżkę odnotowano w handlu z byłymi republikami Jugosławii – Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną oraz Macedonią.
Według danych Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego, najczęściej eksportowanymi towarami są zboża (295 mln USD), maszyny i urządzenia elektryczne (249 mln), metale nieżelazne (226 mln), żelazo i stal (166 mln) oraz odzież (153 mln). Z kolei najpopularniejszymi towarami importowymi są ropa naftowa i produkty ropopochodne (570 mln), gaz ziemny (544 mln), maszyny i urządzenia elektryczne (265 mln) oraz produkty medyczne i farmaceutyczne (211 mln).

 

Źródło: tanjug.rs, politika.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE