Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Konferencja etnograficzna w Vršacu

Serbia: Konferencja etnograficzna w Vršacu

Instytut Etnograficzny Serbskiej Akademii Nauk (SANU) oraz gmina Vršac organizują w dniach 6-8 października międzynarodową konferencję naukową pt. „Kultura i granice”.
Udział w konferencji zgłosiło ponad 60 naukowców z Serbii, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, Słowacji, Argentyny, Słowenii, Rumunii, Czarnogóry, Albanii i Węgier.
Podczas tego wydarzenia, jak zapowiadają organizatorzy, omawiane będą kwestie pogranicznych kultur, tożsamości i wspólnot z perspektywy etnologii oraz antropologii, jak również nauk pokrewnych. Konferencja traktować będzie o procesach kulturowych, przede wszystkim o tworzeniu tożsamości, kultury oraz o codziennych doświadczeniach z życia mieszkańców przygranicznych regionów. Celem spotkania jest pokazanie różnych znaczeń oraz funkcji wieloetniczności i migracji w postsocjalizmie, jak i w czasach transformacji, globalizacji i eurointegracji w Serbii.
Jako, że uczestnikami będą wybitni etnolodzy z Europy Środkowej oraz z sąsiednich krajów bałkańskich, organizatorzy spodziewają się gruntownego omówienia stosunków międzynarodowych, międzyetnicznych i interakcji kulturowych. Szczególne znaczenie tej konferencji nadaje fakt, że większość uczestników pochodzi z krajów, które przeżywały lub przeżywają podobne procesy w okresie transformacji, co może rzucić nowe światło na problemy obserwowane w badaniach porównawczych.

Tekst: rtv.rs, tłum. i red. Marta Gruszyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE