Home / Gospodarka / Energetyka / Serbia: Konieczne efektywniejsze wykorzystywanie energii

Serbia: Konieczne efektywniejsze wykorzystywanie energii

energija-tanjug.rs

1 lutego w Belgradzie odbyło się spotkanie specjalistów zajmujących się problemami energetycznymi kraju.

Jak wynika z przedstawionych na szczycie danych, Serbia należy do państw, którym nie udało się jeszcze wypracować metod efektywnego wykorzystywania energii. Na jednostkę PKB w Serbii zużywa się 2,5 raza więcej energii niż średnia światowa oraz 4 razy więcej niż w krajach UE. Przeciętne jej zużycie w serbskich gospodarstwach domowych w przeliczeniu na m2 jest dwu i półkrotnie większe niż średnia UN. Do oświetlania przestrzeni publicznej wykorzystuje się nawet 50% energii więcej niż w państwach Europy Zachodniej. Prawie połowa wykorzystywanej w Serbii energii elektrycznej zużywana jest przez gospodarstwa domowe, z czego 65% służy do ogrzewania mieszkań.

Dostępne źródła energii nie zaspokajają potrzeb kraju, dlatego importuje się aż 34% surowców potrzebnych do jej produkcji.

Doradca ministra energetyki Dejan Trifunović wyjawił, że w marcu powinny zostać uchwalone nowe przepisy dotyczące racjonalnego wykorzystywania energii. Ich celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zmniejszenie zależności od surowców importowanych, poprawa wydajności zakładów produkujących energię. Trifunović podkreślił również, że wprowadzane zmiany będą dawały możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, przede wszystkim dla specjalistów. W rezultacie tak zakrojonego projektu w 2019 roku Serbia powinna oszczędzić do 9% ogólnie wykorzystywanej energii.

Na szczycie podpisano również memorandum o współpracy firmą „E3Consulting” z Pogdoricy, co ma stanowić krok w stronę integracji specjalistów z dziedziny energetyki z całego regionu.

 

Źródła: tanjug.rs, blic.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE